Γιάννης Μίχος (Κίνημα Ανάπτυξης)

Γιάννης Μίχος (Κίνημα Ανάπτυξης)

Δήμος Αριστοτέλη - Χαλκιδική / Οικονομολόγος, Πρώην Δήμαρχος Δήμου Αριστοτέλη (Κίνημα Ανάπτυξης)