Γιάννης Μίχος (Κίνημα Ανάπτυξης)
Γιάννης Μίχος (Κίνημα Ανάπτυξης)
Γιάννης Μίχος (Κίνημα Ανάπτυξης)

Γιάννης Μίχος (Κίνημα Ανάπτυξης)

  • Δήμος Αριστοτέλη - Χαλκιδική

Οικονομολόγος, Πρώην Δήμαρχος Δήμου Αριστοτέλη (Κίνημα Ανάπτυξης)