Γιάννης Τσιριμιάγκος

Γιάννης Τσιριμιάγκος

Γιάννης Τσιριμιάγκος
More ideas from Γιάννης
type

Here again we take your inspirational senses on a trip down text art and typography lane, we aim for you to be inspired by each of the poster and artwork designs featured here.

Paper Factory

This teal coloured logo belongs to the business 'The Paper Factory' and was designed by Biesmans Antoine. This logo is very well done, the designer has incorporated a piece of paper and a factory which of course = The Paper Factory!

logo

Arrangement and thoughts behind this are really clever. Use of colour cross over works really well and is something i would really like to try in my own work. I have a logo designed that incorporates this idea.