Γ τάξη

36 Pins
 4y
Collection by
the worksheet for an activity to teach children about money
Το κοτσύφι. Φύλλα εργασίας, ιδέες και εποπτικό υλικό για την α΄ δημοτικού. (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)
Το κοτσύφι. Φύλλα εργασίας, ιδέες και εποπτικό υλικό για την α΄ δημοτ…
a coloring page with an image of a pot full of popcorn and some dices
Το κοτσύφι. Φύλλα εργασίας, ιδέες και εποπτικό υλικό για την α΄ δημοτικού. (http://blogs.sch.gr/goma/) (http://blogs.sch.gr/epapadi/)
Το κοτσύφι. Φύλλα εργασίας, ιδέες και εποπτικό υλικό για την α΄ δημοτ…
a green and blue poster with an image of a person's name on it
Τα μέρη του λόγου είναι παιχνιδάκι!
Ιδέες για δασκάλους: Τα μέρη του λόγου είναι παιχνιδάκι!
three notebooks with the words tamak written on them, lined up next to each other
Γραμματική ευρετήριο για την Γ' Δημοτικού!
Ιδέες για δασκάλους:Γραμματική ευρετήριο για τη Γ' Δημοτικού!
the worksheet for an english language lesson with pictures and text, including two different words
γλώσσα γ΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα γ΄ δημοτικού α΄τεύχος
a cartoon car with people in it driving down the road
β΄ δημοτικού γλώσσα γ΄ τεύχος
β΄ δημοτικού γλώσσα γ΄ τεύχος
a book with an image of a cartoon character and the words in russian on it
β΄ δημοτικού γλώσσα γ΄ τεύχος
β΄ δημοτικού γλώσσα γ΄ τεύχος
the greek text is shown in two different languages
γλώσσα β΄δημοτικού β΄τεύχος
γλώσσα β΄δημοτικού β΄τεύχος
the words in russian and english are written on white paper with red writing, which is also
the words in greek are shown with numbers and letters on them, as well as an image
Contact Support
16. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι, με η ή ι ή ει