Περισσότερες ιδέες από το vera
simeaki.jpg

simeaki.jpg

Προσχολική Παρεούλα : Ένας ήρωας στρατιώτης με μήνυμα ...

Προσχολική Παρεούλα : Ένας ήρωας στρατιώτης με μήνυμα ...

Magazine Letter Hunt and Sort Activity

Magazine Letter Hunt and Sort Activity

100+ABC Games - so many creative, unique and outrageously fun ideas to teach kids their letters with these alphabet activities for toddler, preschool, prek, and kindergarten age kids.

100+ABC Games - so many creative, unique and outrageously fun ideas to teach kids their letters with these alphabet activities for toddler, preschool, prek, and kindergarten age kids.

Outdoor Alphabet Match for Toddlers: Such a fun activity for teaching letter recognition to toddlers and preschoolers!

Outdoor Alphabet Match for Toddlers: Such a fun activity for teaching letter recognition to toddlers and preschoolers!

6 Tips for Correcting Pencil Grip with helpful how-to videos

6 Tips for Correcting Pencil Grip with helpful how-to videos

Combine art and science in this fun and easy activity for kids using baking soda and vinegar! Such a fun science experiment for preschool…

Combine art and science in this fun and easy activity for kids using baking soda and vinegar! Such a fun science experiment for preschool…

MESS FREE color mixing - this is so great for preschoolers!

MESS FREE color mixing - this is so great for preschoolers!

Create simple color sorting "monsters" from upcyled apple juice bottles, felt, and google eyes.

Create simple color sorting "monsters" from upcyled apple juice bottles, felt, and google eyes.

Nice set up for baking soda/vinegar/colour activity

Nice set up for baking soda/vinegar/colour activity