ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Greece - View of Thessaloniki from Panorama

Greece - View of Thessaloniki from Panorama

Καλλιτεχνικόν εφαπλωματοποιείον Σάββας Χαλναρίδης - Εγνατίας 339

Καλλιτεχνικόν εφαπλωματοποιείον Σάββας Χαλναρίδης - Εγνατίας 339

Thessaloniki

Thessaloniki

white tower, thessaloniki, greece

white tower, thessaloniki, greece

Η κίνηση στη Λεωφόρος Νίκης μετά την πυρκαγιά του 1917

Η κίνηση στη Λεωφόρος Νίκης μετά την πυρκαγιά του 1917

Εγνατία (1917;)

Εγνατία (1917;)

The main gate of Top Hane Fortress. (Walking Thessaloniki - Route 07, Western Wall)

The main gate of Top Hane Fortress. (Walking Thessaloniki - Route 07, Western Wall)

Αναμνηστική φωτογραφία στον Λευκό Πύργο - Δ.Χαρισιάδης 1946

Αναμνηστική φωτογραφία στον Λευκό Πύργο - Δ.Χαρισιάδης 1946

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

Pinterest
Αναζήτηση