Γλυκές Ιστορίες

Γλυκές Ιστορίες

Athens, Greece / Sweet Stories (=Γλυκές Ιστορίες) by famous chef patissier Stelios Parliaros is the first magazine in Greece entirely dedicated to the art of pastry.
Γλυκές Ιστορίες