Γιώργος Μαυρουλέας

Γιώργος Μαυρουλέας

Είμαι ένας από τα 7 δισ ανθρώπων, πάνω σ' έναν από τους δεκάδες πλανήτες που κινούνται γύρω από έναν ήλιο, που δεν είναι παρά ένας από τα εκατοντάδες δισεκατομμ
Γιώργος Μαυρουλέας