Νικολοπουλου γιολαντα

Νικολοπουλου γιολαντα

Νικολοπουλου γιολαντα
More ideas from Νικολοπουλου
The lanterns are made by overlapping lace doilies on an inflated balloon and brushing fabric stiffener (or wallpaper glue, or even white glue) onto the doilies. Be sure to cover it completely so that the whole thing hardens and you aren’t left with limp spots. Let the doilies dry overnight to ensure that they are completely dry. The last step is to pop the balloon and pull it out of the opening.

made by overlapping lace doilies on an inflated balloon and brushing fabric stiffener, wallpaper or white glue onto the doilies. Let the doilies dry overnight Then pop the balloon and pull it out of the opening. The lanterns can be hung with a ribbon