Περισσότερες ιδέες από το Lina
Activities for a new class! Get the children to design one or two hands :)

Activities for a new class! Get the children to design one or two hands :)

Welcome to Decimal Squares Program

Welcome to Decimal Squares Program

Equivalent Fractions Blank

Equivalent Fractions Blank

Fall Leaf Art with Crayons and Watercolor

Fall Leaf Art with Crayons and Watercolor

Kandinsky Circles collaborative art project

Kandinsky Circles collaborative art project

Delaunay Mural

Delaunay Mural

Delaunay Marker Drawing

Delaunay Marker Drawing

Kandinsky Circle Painting

Kandinsky Circle Painting

Clipart με σχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εποπτικών.

Clipart με σχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εποπτικών.

Ιδέες για δασκάλους:Κατακόρυφος διαμελισμός [εικόνες και ορισμοί]

Ιδέες για δασκάλους:Κατακόρυφος διαμελισμός [εικόνες και ορισμοί]