Καλός Φιλελεύθερος

Καλός Φιλελεύθερος

Είμαι ένας φιλελεύθερος, βάζελος και εργένης. Είμαι καλός αλλά όχι άγιος