Ο Άγιος Ζαχαρίας - The Holy Zechariah, the father of John the Baptist, and a priest.

Michael ALEVYZAKIS was born in Rethymno, Crete, in has been involved in painting since with F. Riga as teachers.

Mother of God “Unbreakable Wall” +++ Божия Матерь - Нерушимая стена

Mother of God “Unbreakable Wall” +++ Божия Матерь - Нерушимая стена

Religious Icons, Orthodox Icons, Colors

Icon Clothing, Orthodox Icons, Icon Design, Byzantine Icons, Byzantine Art, Knowledge, Mosaics, Details, Drawings

Saint Kyriaki, the Great Martyr of Nicomedia in robe of Serbian medieval noblewoman. Monastery Gračanica, beginning of 14th century, Kosovo and Metohija.   Sveta mučenica Nedelja iz Nikomidije, u odeždi srpske, srednjevekovne vlastelinke. Manastir Gračanica, početak 14. veka, Kosovo i Metohije

Saint Kyriaki, the Great Martyr of Nicomedia in robe of Serbian medieval noblewoman. Monastery Gračanica, beginning of 14th century, Kosovo and Metohija. Sveta mučenica Nedelja iz Nikomidije, u odeždi srpske, srednjevekovne vlastelinke. Manastir Gračanica, početak 14. veka, Kosovo i Metohije

Orthodox Icons, Catholic Churches, Byzantine Icons, Apocalypse, Baroque, Illumination, Hair

Pinterest
Search