Εκτυπωσιμα

Collection by Vaso Hamaidou

20 
Pins
 • 
26 
Followers
Vaso Hamaidou
  Times Tables Worksheets, Math Worksheets, Math Resources, Math Activities, Camping Activities, Multiplication Wheel, Maths Puzzles, Math Numbers, 4th Grade Math

Spring Multiplication Wheels

Need extra multiplication practice? Here are 14 double-sided worksheets with multiplication wheels for facts 1x1 all the way up to 12x12. An answer key is provided.Graphics and fonts copyright Dianne J. Hook, http://djinkers.comDJ Inkers Commercial License # 3179233286...

Making a ten to add easier differentiated worksheets and centers - makes this difficult first grade math concept so much easier! Math Classroom, Kindergarten Math, Teaching Math, Math Worksheets, Math Resources, Addition Worksheets, Printable Worksheets, Second Grade Math, Grade 1

First Grade Math Unit 10: Addition Fact Fluency, Adding 10, Making 10 to Add

Make a ten to add and a ton of great bridging to 10 and compensation worksheets for this tricky skill

Β' τάξη - Μαθηματικα 1η ενότητα Arithmetic, Speech Therapy, Back To School, Classroom, Teacher, Math Equations, Activities, Education, Album

Β' τάξη - Μαθηματικα 1η ενότητα

Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας που βασίζονται στην 1η ενότητα των Μαθηματικών της Β΄΄ τάξης. Προσπάθησα να είναι σύντομα, περιεκτικά και να μπορούν να βοηθήσουν όλους τους μαθητές να αποκτήσουν μια καλή αίσθηση των αριθμών. Παράλληλα έχω συμπεριλάβει φύλλα με τα οποία μπορεί να δημιουργη...

Atividades de matemática - 4 ano English Activities, Math Activities, Kids Study, Basic Math, Math Class, Coreldraw, Teaching Math, Kindergarten, Classroom

Atividades de matemática - 4 ano - Mundinho da Criança

Atividades de matemática para o 4 ano, atividades para imprimir sobre matematica.

Browse over 260 educational resources created by PrwtoKoudouni in the official Teachers Pay Teachers store. Greek Language, English Words, Teacher Pay Teachers, Grammar, My Recipes, Classroom, Teaching, Education, School

Eglisis

αρχείο περιλαμβάνει τέσσερις αφίσες για τις εγκλίσεις με επεξήγηση και παράδειγμα. Κάθε αφίσα έρχεται σε δύο χρωματισμούς (έντονο και πιο απαλό χρώμα). Συνολικά υπάρχουν 8 αφίσες μεγέθους Α4.This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International L...

2 1μ ΒΗΜΑ Να γνάρεηξ ζημκ πίκαθα ηα νήμαηα ζημκ ακηίζημηπμ πνόκμ. ΓΝΓ΢ΣΩΣΑ΢ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢ ΑΟΡΙ΢ΣΟ΢ ΓΞΑΚΟΛ.ΜΓΛΛΟΝΣΑ΢ ΢ΣΙΓΜΙΑΙ... Greek Language, Special Education, Maths, Homework, Grammar, Study, Teaching, Activities, School

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Love Pet, My Love, Greek Language, Special Education, Grammar, Classroom, Teacher, Activities, Learning

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

3 2μ ΒΗΜΑ Να γνάρεηξ ζε όιμοξ ημοξ πνόκμοξ ημ νήμα κερδίζεις. ΓΝΓ΢ΣΩΣΑ΢ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ΢ ΑΟΡΙ΢ΣΟ΢ ΓΞΑΚΟΛ.ΜΓΛΛΟΝΣΑ΢ ΢ΣΙΓΜΙΑΙΟ΢ Μ... Greek Language, Esl, Learning, Children, Blog, Young Children, Boys, Greek, Studying

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5 6μ ΒΗΜΑ Να ζομπιενώζεηξ ηηξ ζςζηέξ θαηαιήλεηξ. Έπμομ…… πμιύ θαιή δηάζεζε. Ένπμμ……..κα ζε δς. ΢θεθηήθαη…… ηη ζέιεη….κα δε... Greek Language, Germany, Learning, Children, Blog, Young Children, Boys, Greek, Studying

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8 12μ ΒΗΜΑ Να γνάρεηξ ηα παναθάης μοζηαζηηθά ζημκ άιιμ ανηζμό. Σεξ πενζμκήζμο= Σηξ ενήμμοξ= Οη δηαγώκημη= Σεκ πανάγναθ... Greek Language, Learning, Children, Blog, Young Children, Boys, Greek, Studying, Kids

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4 4μ ΒΗΜΑ Να οπμγναμμίζεηξ ηηξ ιέλεηξ ή ηηξ θνάζεηξ πμο δειώκμοκ πνόκμ. Υζεξ γύνηζα ανγά. Δεκ είπα όνελε κα δηαβάζς, θη έη... Greek Language, Math Equations, Learning, Children, Blog, Young Children, Boys, Greek, Studying

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6 8μ ΒΗΜΑ Να θηηάλεηξ μηθμγέκεηεξ ιέλεςκ με ηηξ παναθάης ιέλεηξ: θίιμξ, ηαλίδη, κηνμπή. Να ζομπενηιάβεηξ ζύκζεηεξ θαη πανά... Greek Language, Learning, Children, Blog, Young Children, Boys, Greek, Studying, Kids

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9 15μ ΒΗΜΑ Να ζομπιενώζεηξ ηηξ παναθάης ζηήιεξ. ΑΠΟΛΤΣΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΠΟΛ/ΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ Σνία Δέθα Έκηεθα Πέκηε Έλη 16μ ΒΗΜΑ Να οπ... Greek Language, Periodic Table, Learning, Children, Blog, Young Children, Periodic Table Chart, Boys, Greek

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10 17μ ΒΗΜΑ Να οπμγναμμίζεηξ με μπιε πνώμα ηα επίζεηα θαη με θόθθηκμ ηηξ επηζεηηθέξ μεημπέξ. Σμ ζιημμέκμ ημο βιέμμα ηα έιε... Greek Language, Learning, Children, Blog, Young Children, Boys, Greek, Studying, Kids

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Ε' Δημοτικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΑΡΙΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ