Haralabos Kalogeridis

Haralabos Kalogeridis

Ως τοπικός σύβουλος Εκκλησιοχωρίου, θεώρησα σκόπιμο να διευκολύνω την επικοινωνία μαζί μου. Έτσι δημιούργησα profile στο face book. Θα προσπαθήσω να ενημερώνω