Haralabos Kalogeridis

Haralabos Kalogeridis

Ως τοπικός σύβουλος Εκκλησιοχωρίου, θεώρησα σκόπιμο να διευκολύνω την επικοινωνία μαζί μου. Έτσι δημιούργησα profile στο face book. Θα προσπαθήσω να ενημερώνω
Haralabos Kalogeridis
Περισσότερες ιδέες από το Haralabos
Κόνιτσα Ιωαννίνων - Κώστα Ευ. Οικονόμου - Τα οικωνύμια του νομού Ιωαννίνων
Διατριβή: Τοπωνυμικό Ζαγορίου - Κωδικός: 0252
Διατριβή: Τοπωνυμικό Ζαγορίου - Κωδικός: 0252
Διατριβή: Τοπωνυμικό Ζαγορίου - Κωδικός: 0252
Διατριβή: Τοπωνυμικό Ζαγορίου - Κωδικός: 0252