Μύθοι Αισώπου

Collection by Όμηρος Ερμείδης • Last updated 2 weeks ago

66 
Pins
 • 
7 
Followers
Όμηρος Ερμείδης
  Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo Ὄρνις ὄφεως ὠὰ εὑροῦσα, ταῦτα ἐπιμελῶς ἐθέρμαινε καὶ μετὰ τὸ θερμᾶναι ἐξεκόλαψε. Χελιδὼν δὲ θεασαμένη αὐτὴν ἔφη· Ὦ ματαία, τί ταῦτα ἀνατρέφεις ἅπερ, ἂν αὐξηθῇ, ἀπὸ σοῦ πρώτης τοῦ ἀδικεῖν ἄρξεται; Οὕτως ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἡ πονηρία, κἂν τὰ μάλιστα εὐεργετῆται. Στα νέα Ελληνικά Μιά κόττα βρήκε αυγά φιδιού κ έκατσε τα κλώσσησε, μέχρι που βγήκανε τα φιδάκια. Ένα χελιδόνι την είδε κ είπε: ανόητη κόττα! τί κάθεσαι κ ανατρέφεις…

  Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo Ὄρνις ὄφεως ὠὰ εὑροῦσα, ταῦτα ἐπιμελῶς ἐθέρμαινε καὶ μετὰ τὸ θερμᾶναι ἐξεκόλαψε. Χελιδὼν δὲ θεασαμένη αὐτὴν ἔφη· Ὦ ματαία, τί ταῦτα ἀνατρέφεις ἅπερ, ἂν αὐξηθῇ, ἀπὸ σοῦ πρώτης τοῦ ἀδικεῖν ἄρξεται; Οὕτως ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἡ πονηρία, κἂν τὰ μάλιστα εὐεργετῆται. Στα νέα Ελληνικά Μιά κόττα βρήκε αυγά φιδιού κ έκατσε τα κλώσσησε, μέχρι που βγήκανε τα φιδάκια. Ένα χελιδόνι την είδε κ είπε: ανόητη κόττα! τί κάθεσαι κ ανατρέφεις…

Αναμνήσεις από το μέλλον του χθές : Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiar... Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo Ὄρνις ὄφεως ὠὰ εὑροῦσα, ταῦτα ἐπιμελῶς ἐθέρμαινε καὶ μετὰ τὸ θερμᾶναι ἐξεκόλαψε. Χελιδὼν δὲ θεασαμένη αὐτὴν ἔφη· Ὦ ματαία, τί ταῦτα ἀνατρέφεις ἅπερ, ἂν αὐξηθῇ, ἀπὸ σοῦ πρώτης τοῦ ἀδικεῖν ἄρξεται; Οὕτως ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἡ πονηρία, κἂν τὰ μάλιστα εὐεργετῆται. Στα νέα Ελληνικά Μιά κόττα βρήκε αυγά φιδιού κ έκατσε τα κλώσσησε, μέχρι που βγήκανε τα φιδάκια. Ένα χελιδόνι την είδε κ είπε: ανόητη κόττα! τί κάθεσαι κ ανατρέφεις…

Αναμνήσεις από το μέλλον του χθές : Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiar... Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo Ὄρνις ὄφεως ὠὰ εὑροῦσα, ταῦτα ἐπιμελῶς ἐθέρμαινε καὶ μετὰ τὸ θερμᾶναι ἐξεκόλαψε. Χελιδὼν δὲ θεασαμένη αὐτὴν ἔφη· Ὦ ματαία, τί ταῦτα ἀνατρέφεις ἅπερ, ἂν αὐξηθῇ, ἀπὸ σοῦ πρώτης τοῦ ἀδικεῖν ἄρξεται; Οὕτως ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἡ πονηρία, κἂν τὰ μάλιστα εὐεργετῆται. Στα νέα Ελληνικά Μιά κόττα βρήκε αυγά φιδιού κ έκατσε τα κλώσσησε, μέχρι που βγήκανε τα φιδάκια. Ένα χελιδόνι την είδε κ είπε: ανόητη κόττα! τί κάθεσαι κ ανατρέφεις…

Αναμνήσεις από το μέλλον του χθές : Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiar... Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo Ὄρνις ὄφεως ὠὰ εὑροῦσα, ταῦτα ἐπιμελῶς ἐθέρμαινε καὶ μετὰ τὸ θερμᾶναι ἐξεκόλαψε. Χελιδὼν δὲ θεασαμένη αὐτὴν ἔφη· Ὦ ματαία, τί ταῦτα ἀνατρέφεις ἅπερ, ἂν αὐξηθῇ, ἀπὸ σοῦ πρώτης τοῦ ἀδικεῖν ἄρξεται; Οὕτως ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἡ πονηρία, κἂν τὰ μάλιστα εὐεργετῆται. Στα νέα Ελληνικά Μιά κόττα βρήκε αυγά φιδιού κ έκατσε τα κλώσσησε, μέχρι που βγήκανε τα φιδάκια. Ένα χελιδόνι την είδε κ είπε: ανόητη κόττα! τί κάθεσαι κ ανατρέφεις…

Αναμνήσεις από το μέλλον του χθές : Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiar... Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo

Ὄρνις καὶ χελιδών, Αἰσώπου Μῦθοι - Pollo e ingoiare, Miti di Esopo Ὄρνις ὄφεως ὠὰ εὑροῦσα, ταῦτα ἐπιμελῶς ἐθέρμαινε καὶ μετὰ τὸ θερμᾶναι ἐξεκόλαψε. Χελιδὼν δὲ θεασαμένη αὐτὴν ἔφη· Ὦ ματαία, τί ταῦτα ἀνατρέφεις ἅπερ, ἂν αὐξηθῇ, ἀπὸ σοῦ πρώτης τοῦ ἀδικεῖν ἄρξεται; Οὕτως ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἡ πονηρία, κἂν τὰ μάλιστα εὐεργετῆται. Στα νέα Ελληνικά Μιά κόττα βρήκε αυγά φιδιού κ έκατσε τα κλώσσησε, μέχρι που βγήκανε τα φιδάκια. Ένα χελιδόνι την είδε κ είπε: ανόητη κόττα! τί κάθεσαι κ ανατρέφεις…

  1st Century, The Orator, Priest, Storytelling, Vintage World Maps, African, History, Comics, The Originals

Λῃστὴς καὶ συκάμινος, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΙΔ] - Thief and mulberry, myths of Aesop - Ladro e gelso, miti di Esopo

Λῃστὴς καὶ συκάμινος, Αἰσώπου Μῦθοι[ΣΙΔ] - Ladro e gelso, miti di Esopo Λῃστὴς ἐν ὁδῷ τινα ἀποκτείνας, ἐπειδὴ ὑπὸ τῶν παρατυχόντων ἐδιώκετο, καταλιπὼν αὐτὸν ᾑμαγμένον, ἔφευγε. Τῶν δὲ ἀντικρὺς ὁδευόντων πυνθανομένων αὐτοῦ τίνι μεμελυσμένας ἔχει τὰς χεῖρας, ἔλεγεν ἀπὸ συκαμίνου νεωστὶ καταβεβηκέναι. Καὶ ὡς ταῦτα ἔλεγεν, οἱ διώκοντες αὐτὸν ἐπελθόντες καὶ συλλαβόντες ἀπό τινος συκαμίνου ἀνεσταύρωσαν. Ἡ δὲ ἔφη πρὸς αὐτόν· «Ἀλλ᾿ ἔγωγε οὐκ ἄχθομαι πρὸς τὸν σὸν θάνατον ὑπηρετοῦσα· καὶ γὰρ ὃν αὐτὸς…

Σελήνη - Ωορρηξία - Σύλληψη - Αντισύλληψη : Ὄνοι πρὸς τὸν Δία, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΞΒ] - Asini ve... Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Ὄνοι πρὸς τὸν Δία, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΞΒ] - Asini verso Zeus, Miti di Esopo - мифы об Эзопе

Ὄνοι πρὸς τὸν Δία, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΞΒ] - Asini verso Zeus, Miti di Esopo Ὄνοι ποτὲ ἀχθόμενοι ἐπὶ τῷ συνεχῶς ἀχθοφορεῖν καὶ ταλαιπωρεῖν πρέσβεις ἔπεμψαν πρὸς τὸν Δία, λύσιν τινὰ αἰτούμενοι τῶν πόνων. Ὁ δὲ αὐτοῖς ἐπιδεῖξαι βουλόμενος ὅτι τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, ἔφη τότε αὐτοὺς ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς κακοπαθείας, ὅταν οὐροῦντες ποταμὸν ποιήσωσι. Κἀκεῖνοι αὐτὸν ἀληθεύειν ὑπολαβόντες ἀπ᾿ ἐκείνου καὶ μέχρι νῦν ἔνθα ἂν ἀλλήλων οὖρον ἴδωσιν, ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ περιιστάμενοι οὐροῦσιν. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τὸ…

Σελήνη - Ωορρηξία - Σύλληψη - Αντισύλληψη : Ὄνοι πρὸς τὸν Δία, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΞΒ] - Asini ve... Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Ὄνοι πρὸς τὸν Δία, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΞΒ] - Asini verso Zeus, Miti di Esopo - мифы об Эзопе

Ὄνοι πρὸς τὸν Δία, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΞΒ] - Asini verso Zeus, Miti di Esopo Ὄνοι ποτὲ ἀχθόμενοι ἐπὶ τῷ συνεχῶς ἀχθοφορεῖν καὶ ταλαιπωρεῖν πρέσβεις ἔπεμψαν πρὸς τὸν Δία, λύσιν τινὰ αἰτούμενοι τῶν πόνων. Ὁ δὲ αὐτοῖς ἐπιδεῖξαι βουλόμενος ὅτι τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, ἔφη τότε αὐτοὺς ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς κακοπαθείας, ὅταν οὐροῦντες ποταμὸν ποιήσωσι. Κἀκεῖνοι αὐτὸν ἀληθεύειν ὑπολαβόντες ἀπ᾿ ἐκείνου καὶ μέχρι νῦν ἔνθα ἂν ἀλλήλων οὖρον ἴδωσιν, ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ περιιστάμενοι οὐροῦσιν. Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τὸ…

Αναμνήσεις από το μέλλον του χθές : Γεωργὸς καὶ πελαργός, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΠΔ] - Contad... Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Γεωργὸς καὶ πελαργός, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΠΔ] - Contadino e cicogna, Esopo miti

Γεωργὸς καὶ πελαργός, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΠΔ] - Contadino e cicogna, Esopo miti [η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://chilonas.com/2012/09/06/httpwp-mep1op6y-qt/ όπου ο Αίσωπος ενώ σερβίρει δύο ιερείς_πίνακας του Francis_Barlow_1687_wikipedia] Ἀρούρῃ παγίδας γεωργὸς ἐστήσατο κατὰ τῶν τὸν σπόρον βιβρωσκομένων γεράνων. Σὺν αὐταῖς οὖν εἰλήφει καὶ πελαργόν. Ὁ δὲ θερμῶς ἠντιβόλει τοῦ ἀφεθῆναι· Οὐ γάρ εἰμι γέρανος, ἔλεγεν, ἀλλὰ πελαργός, τὸ εὐσεβέστατον ζῷον καὶ τοῖς…

Αναμνήσεις από το μέλλον του χθές : Γεωργὸς καὶ πελαργός, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΠΔ] - Contad... Donkey, Lion, Painting, Aesop, Leo, Donkeys, Painting Art, Lions, Paintings

Γεωργὸς καὶ πελαργός, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΠΔ] - Contadino e cicogna, Esopo miti

Γεωργὸς καὶ πελαργός, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΠΔ] - Contadino e cicogna, Esopo miti [η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://chilonas.com/2012/09/06/httpwp-mep1op6y-qt/ όπου ο Αίσωπος ενώ σερβίρει δύο ιερείς_πίνακας του Francis_Barlow_1687_wikipedia] Ἀρούρῃ παγίδας γεωργὸς ἐστήσατο κατὰ τῶν τὸν σπόρον βιβρωσκομένων γεράνων. Σὺν αὐταῖς οὖν εἰλήφει καὶ πελαργόν. Ὁ δὲ θερμῶς ἠντιβόλει τοῦ ἀφεθῆναι· Οὐ γάρ εἰμι γέρανος, ἔλεγεν, ἀλλὰ πελαργός, τὸ εὐσεβέστατον ζῷον καὶ τοῖς…

Ἀηδὼν καὶ ἱέραξ Αἰσώπου Μῦθοι - Ageon and Ierax, Aesop Myths - there is a translator on the site - Nightingale e falco, favole di Esopo - si traduce in sito 1st Century, The Orator, Priest, Storytelling, Vintage World Maps, African, History, Comics, The Originals

Λέων καὶ ἀλώπηξ καὶ ἔλαφος, Αἰσώπου Μῦθοι - Il leone, il volpe e cervo, Miti di Esopo

Λέων καὶ ἀλώπηξ καὶ ἔλαφος, Αἰσώπου Μῦθοι - Il leone, il volpe e cervo, Miti di Esopo [η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://chilonas.com/2012/09/06/httpwp-mep1op6y-qt/ όπου ο Αίσωπος ενώ σερβίρει δύο ιερείς_πίνακας του Francis_Barlow_1687_wikipedia] Λέων καὶ ἀλώπηξ καὶ ἔλαφος, Αἰσώπου Μῦθοι - Il leone, il volpe e cervo, Miti di Esopo Λέων νοσήσας ἔκειτο ἐν φάραγγι· τῇ προσφιλεῖ δὲ ἀλώπεκι, ᾗ προσωμίλει, εἶπεν· «εἰ θέλεις ὑγιᾶναί με καὶ ζῆν, τὴν ἔλαφον τὴν…

Ἀηδὼν καὶ ἱέραξ Αἰσώπου Μῦθοι - Ageon and Ierax, Aesop Myths - there is a translator on the site - Nightingale e falco, favole di Esopo - si traduce in sito 1st Century, The Orator, Priest, Storytelling, Vintage World Maps, African, History, Comics, The Originals

Λέων καὶ ἀλώπηξ καὶ ἔλαφος, Αἰσώπου Μῦθοι - Il leone, il volpe e cervo, Miti di Esopo

Λέων καὶ ἀλώπηξ καὶ ἔλαφος, Αἰσώπου Μῦθοι - Il leone, il volpe e cervo, Miti di Esopo [η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://chilonas.com/2012/09/06/httpwp-mep1op6y-qt/ όπου ο Αίσωπος ενώ σερβίρει δύο ιερείς_πίνακας του Francis_Barlow_1687_wikipedia] Λέων καὶ ἀλώπηξ καὶ ἔλαφος, Αἰσώπου Μῦθοι - Il leone, il volpe e cervo, Miti di Esopo Λέων νοσήσας ἔκειτο ἐν φάραγγι· τῇ προσφιλεῖ δὲ ἀλώπεκι, ᾗ προσωμίλει, εἶπεν· «εἰ θέλεις ὑγιᾶναί με καὶ ζῆν, τὴν ἔλαφον τὴν…

Ἀηδὼν καὶ ἱέραξ Αἰσώπου Μῦθοι - Ageon and Ierax, Aesop Myths - there is a translator on the site - Nightingale e falco, favole di Esopo - si traduce in sito 1st Century, The Orator, Priest, Storytelling, Vintage World Maps, African, History, Comics, The Originals

Hungry dogs, Aesop's myths - Κύνες λιμώττουσαι, Αἰσώπου Μῦθοι - Cani affamati, miti di Esopo

Κύνες λιμώττουσαι, Αἰσώπου Μῦθοι - Cani affamati, miti di Esopo Κύνες λιμώττουσαι, ὡς ἐθεάσαντο ἔν τινι ποταμῷ βύρσας βρεχομένας, μὴ δυνάμεναι αὐτῶν ἐφικέσθαι, συνέθεντο ἀλλήλαις ὅπως πρῶτον τὸ ὕδωρ ἐκπίωσι, εἶθ᾿ οὕτως ἐπὶ τὰς βύρσας παραγένωνται. Συνέβη δὲ αὐταῖς πινούσαις διαῤῥαγῆναι πρὶν ἤ τῶν βυρσῶν ἐφικέσθαι. Οὕτως ἔνιοι τῶν ἀνθρώπων δι᾿ ἐλπίδα κέρδους ἐπισφαλεῖς μόχθους ὑφιστάμενοι φθάνουσι πρότερον καταναλισκόμενοι ἢ ὧν βούλονται περιγενόμενοι. Στα νέα Ελληνικά Κάτι σκυλιά θηλυκά που…

Ἀηδὼν καὶ ἱέραξ Αἰσώπου Μῦθοι - Ageon and Ierax, Aesop Myths - there is a translator on the site - Nightingale e falco, favole di Esopo - si traduce in sito 1st Century, The Orator, Priest, Storytelling, Vintage World Maps, African, History, Comics, The Originals

Λέων μῦν φοβηθεὶς καὶ ἀλώπηξ, Αἰσώπου Μῦθοι[ΣΙΓ] - Leone spaventato da topo e volpe, miti di Esopo - Lion frightened by mouse and fox, myths of Aesop

Λέων μῦν φοβηθεὶς καὶ ἀλώπηξ, Αἰσώπου Μῦθοι[ΣΙΓ] - Leone spaventato da topo e volpe, miti di Esopo Λέοντος κοιμωμένου μῦς τὸ σῶμα διέδραμεν. Ὁ δὲ ἐξαναστὰς πανταχόθεν περιειλίττετο ζητῶν τὸν προσεληλυθότα. Ἀλώπηξ δὲ αὐτὸν θεασαμένη ὠνείδιζεν, εἰ λέων ὤν μῦν ηὐλαβήθη. Καὶ ὃς ἀπεκρίνατο· «Οὐ τὸν μῦν ἐφοβήθην, ἐθαύμασα δὲ εἴ τις λέοντος κοιμωμένου τὸ σῶμα ἐπιδραμεῖν ἐτόλμησεν.» Ὁ λόγος διδάσκει τοὺς φρονίμους τῶν ἀνθρώπων μηδὲ τῶν μετρίων πραγμάτων καταφρονεῖν. Στα νέα Ελληνικά Εκεί που…

Ἀηδὼν καὶ ἱέραξ Αἰσώπου Μῦθοι - Ageon and Ierax, Aesop Myths - there is a translator on the site - Nightingale e falco, favole di Esopo - si traduce in sito 1st Century, The Orator, Priest, Storytelling, Vintage World Maps, African, History, Comics, The Originals

Λύκος καὶ κύων, Αἰσώπου Μῦθοι - Lupo e cane, Esopo miti - Wolf and dog, Aesop myths

Λύκος καὶ κύων, Αἰσώπου Μῦθοι [ΣΚΣΤ] - Lupo e cane, Esopo miti - Wolf and dog, Aesop myths Λύκος ἐν κλοιῷ δεδεμένον ὁρῶν μέγιστον κύνα ἤρετο· «Δήσας τίς σ᾿ ἐξέθρεψε τοῦτον;» Ὁ δὲ ἔφη· «Κυνηγός. -- Ἀλλὰ τοῦτο μὴ πάθοι λύκος ἐμοὶ φίλος· λιμὸς γὰρ ἡ κλοιοῦ βαρύτης.» Ὁ λόγος δηλοῖ τὸ ἐν ταῖς συμφοραῖς οὐδὲ γαστρίζεσθαι. Στα νέα Ελληνικά Ο λύκος, όπως πάντα πεινασμένος, έτυχε να περάσει από μιά αγροικία όπου στην αυλόπορτα φυλούσε ένας μεγάλος καλοθρεμμένος σκύλος. Του λέει τότε: "φίλε, βλέπω ότι…