Σαρκαστικά ρητά

92 Pins
 1y
Collection by
an old poster with the words in russian and english, including two men looking at each other
the writing is written in black ink on pink paper
Δεν παναγα..
a black and white photo with the words in russian
a black and white photo of a woman with a quote on her face in russian
Νταϊάνα
the words are written in black and white on a dark background with an arrow pointing to it
a notepad with writing on it that says, i love teaevy lagea
the words are written in white on a purple background
an image of a man with glasses on his face and the words in russian above him
the words are written in two different languages
a black and white photo of a man with a beard wearing a suit and hat
graffiti on the side of a building with words written in blue and black ink, against a white background
Τα δικά σας ταβάνια σάς απαντάνε;
the last time is written in white on a cement wall with an image of a clock
Αλλάζεις σελίδα στη ζωή μόνο αν έχεις καταλάβει αυτό που διάβασες στην προηγούμενη
a close up of a pen on a piece of paper with words written in russian
Επιστολή