χρόνια πολλά

19 Pins
 4mo
Collection by
a pink flower on top of a green wall with the words,'i love you to
a girl holding a balloon with the flag of greece painted on it, in front of a wall
there is a blue box with flowers in it and the words on the wall behind it
a bouquet of red roses sitting on top of a table
a box with some chocolates in it on a table next to a green bow
Χρόνια πολλά, Θανάση!
a teddy bear made out of yellow and pink roses with the words xperia tobabia on it
Χρόνια πολλά, Σοφία!
Χρόνια πολλά, Σοφία!
a dog wearing sunglasses holding a martini glass
Χρόνια πολλά, Βαγγέλη!
Χρόνια Πολλά, Βαγγέλη!
a red bow tie sitting on top of a white table next to a sign that says,
Χρόνια πολλά, Ηλία!
Χρόνια πολλά, Ηλία!
purple flowers are in front of a purple background with the words, karnuppa
a pink ribbon with flowers in it and the words hope on valentine's day
a teddy bear made out of red roses with the words happy valentine's day in russian
Χρόνια πολλά, Σταυρούλα!
an image of the virgin mary and child jesus in russian text on a white background