Ἄλλο τὸ κόμπλεξ, ἄλλο ἡ ταπείνωση, ἄλλο ἡ μελαγχολία | Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἄλλο τὸ κόμπλεξ, ἄλλο ἡ ταπείνωση, ἄλλο ἡ μελαγχολία | Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἂν τὸν πόνο σου...

Ἂν τὸν πόνο σου...

Ο γέροντάς μου ο π. Πορφύριος

Ο γέροντάς μου ο π. Πορφύριος

«Ὁ ἄνθρωπος μοιάζει νὰ ἔχει ἐντός του μιὰ μπαταρία μὲ ὁρισμένη ἐνέργεια» – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

«Ὁ ἄνθρωπος μοιάζει νὰ ἔχει ἐντός του μιὰ μπαταρία μὲ ὁρισμένη ἐνέργεια» – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Γιὰ τὸν σαρκικὸ ἔρωτα… – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Γιὰ τὸν σαρκικὸ ἔρωτα… – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Γιὰ τὸν σαρκικὸ ἔρωτα… – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Γιὰ τὸν σαρκικὸ ἔρωτα… – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Τὸ καναρίνι ἐπιστρέφει – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Τὸ καναρίνι ἐπιστρέφει – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

«Τὸ παιδί σου θὰ γίνει καλά, δὲν θὰ πάθει ἀπολύτως τίποτε» – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

«Τὸ παιδί σου θὰ γίνει καλά, δὲν θὰ πάθει ἀπολύτως τίποτε» – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Ἐγώ, ποὺ θυμώνω, δαιμόνιο ἔχω; – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Ἐγώ, ποὺ θυμώνω, δαιμόνιο ἔχω; – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ πολύ! Νὰ μὴ φοβόμαστε τίποτε!

Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ πολύ! Νὰ μὴ φοβόμαστε τίποτε!

Pinterest
Search