Ηλίας Φιλιππίδης

Ηλίας Φιλιππίδης

Κάσο / Κάνω εύκολα φίλους όμως άμα με διώξουμε τους παρατάω :-)
Ηλίας Φιλιππίδης
Περισσότερες ιδέες από το Ηλίας
Activity: The Cavachon is not an extremely high energy dog. They are quite active indoors and will enjoy playing with the family all day. They will still require a daily walk to expel any excess energy. A Cavachon should not be left in an unfenced area unsupervised, as they may be prone to run off. While the Cavachon does like to play, they will be just as happy living it up in your lap, snoozing the afternoon away.

Activity: The Cavachon is not an extremely high energy dog. They are quite active indoors and will enjoy playing with the family all day. They will still require a daily walk to expel any excess energy. A Cavachon should not be left in an unfenced area unsupervised, as they may be prone to run off. While the Cavachon does like to play, they will be just as happy living it up in your lap, snoozing the afternoon away.