Περισσότερες ιδέες από το i
Napoleon on Horseback by Robert Alexander Hillingford (British 1825-1904)

Napoleon on Horseback by Robert Alexander Hillingford (British 1825-1904)

husarz by Perun-Tworek on DeviantArt < 1,2´ ru https://de.pinterest.com/alexandrgalygin/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

husarz by Perun-Tworek on DeviantArt < 1,2´ ru https://de.pinterest.com/alexandrgalygin/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

«Por España y por el Rey: Gálvez en América»,  obra de Augusto Ferrer-Dalmau. El cuadro representa, en palabras del pintor, «uno de los ataques británicos a las posiciones españolas que cercaban Pensacola, intentando romper el cerco, y su puesta en fuga dejando sus muertos y bandera abandonados en el parapeto hispano».

«Por España y por el Rey: Gálvez en América», obra de Augusto Ferrer-Dalmau. El cuadro representa, en palabras del pintor, «uno de los ataques británicos a las posiciones españolas que cercaban Pensacola, intentando romper el cerco, y su puesta en fuga dejando sus muertos y bandera abandonados en el parapeto hispano».

British infantry receiving the charge of the French cuirassiers, Battle of Waterloo- by Peter Dennis

British infantry receiving the charge of the French cuirassiers, Battle of Waterloo- by Peter Dennis

Tiradores de la Guardia Real de España en 1834. Cuadro de Ferrer Dalmau.

Tiradores de la Guardia Real de España en 1834. Cuadro de Ferrer Dalmau.

Spanish Tercio Sargeant (Officer with halberd) at the Battle of Nördlingen (1634), by Almayer

Spanish Tercio Sargeant (Officer with halberd) at the Battle of Nördlingen (1634), by Almayer

Augusto Ferrer Dalmau, La batalla de San Marcial. Batalla de la guerra de la Independencia, cerca de San Sebastián, en la cual el Cuarto Ejército Español bajo el mando del general Freire hizo retroceder a las tropas del mariscal Soult el 31 de agosto de 1813.

Augusto Ferrer Dalmau, La batalla de San Marcial. Batalla de la guerra de la Independencia, cerca de San Sebastián, en la cual el Cuarto Ejército Español bajo el mando del general Freire hizo retroceder a las tropas del mariscal Soult el 31 de agosto de 1813.

History of Philosophy Infographic

History of Philosophy Infographic

Alastair, Eiad Dahnim on ArtStation at https://www.artstation.com/artwork/alastair

Alastair, Eiad Dahnim on ArtStation at https://www.artstation.com/artwork/alastair

1st Regiment of Grenadiers of the Guard at Waterloo. The Old Guard (French Vieille Garde) were the elite veteran elements of the Emperor Napoleon's Imperial Guard. As such it was the most prestigious formation in Napoleon's Grande Armée. French soldiers often referred to Napoleon's Imperial Guard as "the Immortals." The Old Guard was formed of veteran soldiers who had served Napoleon since his earliest campaigns.

1st Regiment of Grenadiers of the Guard at Waterloo. The Old Guard (French Vieille Garde) were the elite veteran elements of the Emperor Napoleon's Imperial Guard. As such it was the most prestigious formation in Napoleon's Grande Armée. French soldiers often referred to Napoleon's Imperial Guard as "the Immortals." The Old Guard was formed of veteran soldiers who had served Napoleon since his earliest campaigns.