Λιπάσματα: Poly-feed Mar

Poly-Feed Drip is a line of crystalline, fully water soluble fertilizers, that provide complete plant nutrition scheme throughout the crop growth cycle

Λιπάσματα: Poly-feed Drip

Λιπάσματα: Poly-feed Drip

Λιπάσματα: Νιτρικό Κάλιο (Multi-K GG)

Λιπάσματα: Νιτρικό Κάλιο (Multi-K GG)

Λιπάσματα: Ουρία χαμηλής Διουρίας (Urea LB)

Λιπάσματα: Ουρία χαμηλής Διουρίας (Urea LB)

Χηλικά Ιχνοστοιχεία

Intelligent Agricultural Supplies and Solutions

Λιπάσματα: Φωσφορικό Οξύ (Phosphoric Acid)

Λιπάσματα: Φωσφορικό Οξύ (Phosphoric Acid)

Λιπάσματα: Νιτρικό Οξύ (Nitric Acid)

Λιπάσματα: Νιτρικό Οξύ (Nitric Acid)

Λιπάσματα: Φωσφορική Ουρία (UP)

Λιπάσματα: Φωσφορική Ουρία (UP)

Λιπάσματα: Φωσφορικό Μονοκάλιο (MKP)

Haifa Group - A leading supplier of specialty fertilizers - Haifa MKP - Water soluble fertilizer - Haifa MKP

Λιπάσματα: Φωσφορικό Μονοαμμώνιο (MAP)

Λιπάσματα: Φωσφορικό Μονοαμμώνιο (MAP)

Λιπάσματα: Φωσφορικό Δικάλιο (DKP)

Acid-free phosphate fertilizer for Nutrigation™ and foliar application

Λιπάσματα: Θεικό Κάλιο (SOP)

Haifa SOP is a Sulfate of Potash fertilizer for soil application. It can be used as fertilizer for fertigation and for production of fertilizer blend.

Λιπάσματα: Θεικό Μαγνήσιο (Magnesium Sulphate)

Λιπάσματα: Θεικό Μαγνήσιο (Magnesium Sulphate)

Λιπάσματα: Ουρία (Urea)

Λιπάσματα: Ουρία (Urea)

Λιπάσματα: Νιτρικό Μαγνήσιο (Magnisal)

Λιπάσματα: Νιτρικό Μαγνήσιο (Magnisal)

Λιπάσματα: Νιτρικό Ασβέστιο (Multi-Cal GG)

Haifa Cal is a range of water soluble calcium nitrate fertilizers, highly efficient sources of available calcium and nitrogen for plants under all growth conditions

Pinterest
Search