Ο χρήστης IDO δεν έχει δημιουργήσει ακόμη κανέναν πίνακα