οδοντοπαστα "ΧΛΩΡΟΔΟΝΤ"  παλιές διαφημίσεις - Greek retro ads

οδοντοπαστα "ΧΛΩΡΟΔΟΝΤ" παλιές διαφημίσεις - Greek retro ads

400 παλιές έντυπες ελληνικές διαφημίσεις - athensville

400 παλιές έντυπες ελληνικές διαφημίσεις - athensville

old greek ads - chocolate ΙΟΝ ΑΛΤΑ

old greek ads - chocolate ΙΟΝ ΑΛΤΑ

ΚΑΜΠΑ

ΚΑΜΠΑ

Σέρτικα Λαμίας στο κόκκινο κουτί: "Λαϊκά" τσιγάρα από την καπνοβιομηχανία Καρέλια που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1947 σε κούτες κερδίζοντας μεγάλο μερίδιο στην ύπαιθρο της Πελοποννήσου και σε λαϊκά στρώματα των πόλεων. Για να χαθούν κάπου τη δεκαετία του 1970...

Σέρτικα Λαμίας στο κόκκινο κουτί: "Λαϊκά" τσιγάρα από την καπνοβιομηχανία Καρέλια που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1947 σε κούτες κερδίζοντας μεγάλο μερίδιο στην ύπαιθρο της Πελοποννήσου και σε λαϊκά στρώματα των πόλεων. Για να χαθούν κάπου τη δεκαετία του 1970...

Παλιές έντυπες ελληνικές διαφημίσεις - athensville

Παλιές έντυπες ελληνικές διαφημίσεις - athensville

Pinterest
Search