Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε: διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα αγαπώ >...

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε: διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα αγαπώ >...

Ονοματικές και ρηματικές φράσεις

Ονοματικές και ρηματικές φράσεις

ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Καρτέλα για τα επιφωνήματα.

Καρτέλα για τα επιφωνήματα.

Picture

Picture

ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Picture

Picture

Picture

Picture

Απαρέμφατο

Απαρέμφατο

Pinterest
Αναζήτηση