Περισσότερες ιδέες από το Ilias

VMV Supermarket by cityscape architects, Sofia – Bulgaria » Retail Design Blog

Общий вид
Μάθετε περισσότερα στο 7larey.ru

Общий вид

Вариант фруктово-овощного развала с тремя рядами ящиков (светлый)
Μάθετε περισσότερα στο 7larey.ru

Вариант фруктово-овощного развала с тремя рядами ящиков (светлый)

Супермаркет «SPAR» (ТЦ «Магеллан», г. Тюмень)
Μάθετε περισσότερα στο 7larey.ru

Супермаркет «SPAR» (ТЦ «Магеллан», г. Тюмень)

Вариант фруктово-овощного развала с двумя рядами ящиков
Μάθετε περισσότερα στο 7larey.ru

Вариант фруктово-овощного развала с двумя рядами ящиков

Вариант оформления хлебного отдела
Μάθετε περισσότερα στο 7larey.ru

Вариант оформления хлебного отдела

Оформление хлебного отдела — Супермаркет «Галерея Гурмэ» (ТЦ «Калинка», г. Тюмень)
Μάθετε περισσότερα στο 7larey.ru

Оформление хлебного отдела — Супермаркет «Галерея Гурмэ» (ТЦ «Калинка», г. Тюмень)

Вариант оформления хлебного отдела
Μάθετε περισσότερα στο 7larey.ru

Вариант оформления хлебного отдела

Кофе-угол — Супермаркет «Галерея Гурмэ» (ТЦ «Калинка», г. Тюмень)
Μάθετε περισσότερα στο 7larey.ru

Кофе-угол — Супермаркет «Галерея Гурмэ» (ТЦ «Калинка», г. Тюмень)

See how they used cardboard tubes to make a remarkable creative space for these food and drink vendors