Γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1883

Γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1883

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883

Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1955

Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1955

Ο Martin Luther King πέθανε στις 4 Απριλίου 1968.

Ο Martin Luther King πέθανε στις 4 Απριλίου 1968.

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883

Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945

Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945

Γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1869

Γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1869

Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου 1980

Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου 1980

Ο Victor Hugo γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1802.

Ο Victor Hugo γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1802.

Ο Γιώργος Σεφέρης γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου 1900.

Ο Γιώργος Σεφέρης γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου 1900.

Pinterest
Αναζήτηση