11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος Η εφημερίδα-φαξ

Wireless Newspaper 1938 "In the world's first wireless newspaper was sent from WOR radio station in New York City. In this photo, children are reading the children’s page of a Missouri paper.

11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος Η πτυσσόμενη γέφυρα

Folding Emergency Bridge (Netherlands, Folding bridge for emergencies, invented by L. Deth can easily be transported on a handcart.

11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος Το πρώτο GPS

Early GPS Sort of TomTom, early tripmaster. Works using rolling key map. The map passes the screen in a tempo that depends on the speed of the car.

11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος Ηλεκτρικό μπουφάν

An electrically heated jacket. An American policeman shows off his electrically warmed vest in The power is generated from the individuals movement along the street.

11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος Γυαλιά κρεβατιού

I used this image in an advertisement for Tied to the Tracks. Hamblin glasses for reading in bed, England, 1936

11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος Όχημα με μία ρόδα

One wheel motorcycle invented by Italian M. Goventosa de Udine In Maximum speed: 150 kilometers per hour ( 93 Mph).

11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος: Παντός εδάφους όχημα

Silly inventions: Lets off-road! A ten wheel all terrain car that is able to descend slopes of up to 65 degrees, England, in Picture: Hotspot Media

11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος Όχημα με καλάθι για επιβάτες

11 «πρωτοποριακές» εφευρέσεις του παρελθόντος Όχημα με καλάθι για επιβάτες

Pinterest
Search