Να μη χάσουμε την παιδικότητά μας λοιπόν.

Να μη χάσουμε την παιδικότητά μας λοιπόν.

Will you love me if the world comes crashing down?  It already has and I still love you.

-would you love me even when the world break down? -the world have already break down and i still loving you.

Pinterest
Search