Χρήστος Σόφκος

Χρήστος Σόφκος

Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕναν θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τ
Χρήστος Σόφκος
More ideas from Χρήστος
Commercial Kitchen Design Firms

Professional kitchen for Robert’s Maine Grill & Market with Julien Home Refinements kitchen system./Stainless steel full kitchen system credit: Julien Home Refinements

Industrial Kitchens

A Casa da Chris: Cozinhas - dicas para construir, reformar e arrumar

A Casa da Chris: Cozinhas - dicas para construir, reformar e arrumar The Chris House: Kitchens - Tips for Building, Reforming and Tidying Up