Ιωάννινα - Ήπειρος 2021 Υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Ιωάννινα - Ήπειρος 2021 Υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα / Ιωάννινα - Ήπειρος 2021 Υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Ιωάννινα - Ήπειρος 2021 Υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης