ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ.....AGIOGRAPHIES....ICONS

Εικόνες Αγίων...σε ξύλο...πέτρα και κεραμίδες....Ζωγραφική:Γιάννης Διαμαντάκης Painting John Diamantaki
54 Pins95 Followers
ΑΓΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

ΑΓΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος Στυλλιανός....[ Zωγραφική σε ξύλο κορμού....]

Άγιος Στυλλιανός....[ Zωγραφική σε ξύλο κορμού....]

Αγιος ΓΕΩΡΓΙΟΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Αγιος ΓΕΩΡΓΙΟΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΤΙΜΟΘΕΟΣ....[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΤΙΜΟΘΕΟΣ....[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΣΤΕΦΑΝΟΣ....[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΣΤΕΦΑΝΟΣ....[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΣΙΛΑΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΣΙΛΑΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΝΙΚΟΛΑΟΣ...[Ζωγραφική  πάνω  σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΝΙΚΟΛΑΟΣ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ....[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ....[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΝΙΚΩΝ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΝΙΚΩΝ...[Ζωγραφική πάνω σε παλιό σανίδι]

Άγιος - ΝΙΚΟΛΑΟΣ...Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητας, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Άγιος - ΝΙΚΟΛΑΟΣ...Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητας, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

ΑΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ.....[ Ζωγραφική σε πέτρα..]

ΑΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ.....[ Ζωγραφική σε πέτρα..]

Άγιος - ΝΙΚΗΤΑΣ...Νίκην ἔστησας, κατὰ τῆς πλάνης, νίκης εἴληφας, ἄφθαρτον γέρας, ἐπαξίως Νικήτα φερώνυμε, σὺ γὰρ νικήσας ἐχθρῶν τὴν παράταξιν, διὰ πυρὸς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Άγιος - ΝΙΚΗΤΑΣ...Νίκην ἔστησας, κατὰ τῆς πλάνης, νίκης εἴληφας, ἄφθαρτον γέρας, ἐπαξίως Νικήτα φερώνυμε, σὺ γὰρ νικήσας ἐχθρῶν τὴν παράταξιν, διὰ πυρὸς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Άγιος - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Πενταπόλεως....Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Άγιος - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ο Πενταπόλεως....Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Άγιος - ΜΗΝΑΣ....Στρατείαν κατέλιπες τὴν κοσμικήν, ἀθλητά, οὐράνιον εἴληφας τὴν κληρουχίαν, σοφέ, καὶ στέφος ἀμάραντον, δόξαν ἀποδιώξας βασιλέως γηϊνου, ἄθλους δὲ διανύσας μαρτυρίου γενναίου. Διό, μεγαλομάρτυς Μηνᾷ, πρέσβευε σωθήναι ἠμᾶς.

Άγιος - ΜΗΝΑΣ....Στρατείαν κατέλιπες τὴν κοσμικήν, ἀθλητά, οὐράνιον εἴληφας τὴν κληρουχίαν, σοφέ, καὶ στέφος ἀμάραντον, δόξαν ἀποδιώξας βασιλέως γηϊνου, ἄθλους δὲ διανύσας μαρτυρίου γενναίου. Διό, μεγαλομάρτυς Μηνᾷ, πρέσβευε σωθήναι ἠμᾶς.

Pinterest
Search