Περισσότερες ιδέες από το Giannis
62
75
78
82
100

100

119

119

121

121

123

123

http://www.onemindstorm.com/2011/09/om-car/

http://www.onemindstorm.com/2011/09/om-car/

The Doma-bot http://www.damienkee.com/home/2011/8/20/domabot-classroom-robot-design.html

The Doma-bot http://www.damienkee.com/home/2011/8/20/domabot-classroom-robot-design.html