ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

176 Pins5 Followers
77 Ψαλμ., 71, Ποιμαίνειν Ἰακώβ τόν δοῦλον αὐτοῦ, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης,...

77 Ψαλμ., 71, Ποιμαίνειν Ἰακώβ τόν δοῦλον αὐτοῦ, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης,...

75 Ψαλμ.,2, Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός-Ποῖος βλέπει τόν Θεό, Ἀρχ  Σάββ...

75 Ψαλμ.,2, Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός-Ποῖος βλέπει τόν Θεό, Ἀρχ Σάββ...

Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης, 29-12-2017

Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης, 29-12-2017

Τό μέγα ἁμάρτημα τῆς ὑποκρισίας, Κυριακή Ι΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σάββας,  Ἁγιορείτ...

Τό μέγα ἁμάρτημα τῆς ὑποκρισίας, Κυριακή Ι΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σάββας, Ἁγιορείτ...

Ὁ δεκάλογος τοῦ Χριστιανικοῦ νόμου (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

Ὁ δεκάλογος τοῦ Χριστιανικοῦ νόμου (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

Ἐγκώμιο στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἀρχ. Σ...

Ἐγκώμιο στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἀρχ. Σ...

Περί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Ἀρχ  Σάββας Ἁγ/της, 8...

Περί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Ἀρχ Σάββας Ἁγ/της, 8...

73 Ψαλμός, στ.7,«Ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου», Ὁ Ἐκκλησιασμός ...

73 Ψαλμός, στ.7,«Ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου», Ὁ Ἐκκλησιασμός ...

73 Ψαλμός, στ.4,«Καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε»,Ἡ συντριβή τῆς καρδι...

73 Ψαλμός, στ.4,«Καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε»,Ἡ συντριβή τῆς καρδι...

73 Ψαλμός, στίχος 2, «Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου»,Τά δύο εἴδη τῶν δακρύω...

73 Ψαλμός, στίχος 2, «Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου»,Τά δύο εἴδη τῶν δακρύω...

73 Ψαλμός , στίχος 1, «Ἱνατί ὁ Θεός ἀπώσω εἰς τέλος»,Ἡ καρδιακή Προσευχή...

73 Ψαλμός , στίχος 1, «Ἱνατί ὁ Θεός ἀπώσω εἰς τέλος»,Ἡ καρδιακή Προσευχή...

72 Ψαλμός, στ.23, «Καγώ διαπαντὸς μετὰ Σοῦ», Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς (...

72 Ψαλμός, στ.23, «Καγώ διαπαντὸς μετὰ Σοῦ», Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς (...

Ἡ Ἀχαριστία, Ἐπισκόπου Νικηφόρου Θεοτόκη, Κυριακή ΣΤ΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σάββας ...

Ἡ Ἀχαριστία, Ἐπισκόπου Νικηφόρου Θεοτόκη, Κυριακή ΣΤ΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σάββας ...

72 Ψαλμός, στ. 21,«Ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου»,Πῶς Νικᾶται ὁ Περισπασμός,...

72 Ψαλμός, στ. 21,«Ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου»,Πῶς Νικᾶται ὁ Περισπασμός,...

72 Ψαλμός, στ.18,«Πλὴν διὰ τὰς δολιότητας αὐτῶν κατέβαλες αὐτοὺς»,Προσευ...

72 Ψαλμός, στ.18,«Πλὴν διὰ τὰς δολιότητας αὐτῶν κατέβαλες αὐτοὺς»,Προσευ...

72 Ψαλμός, στ.16-17,«Καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο»,Πῶς Δίδεται ἡ Χάρη,Π...

72 Ψαλμός, στ.16-17,«Καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο»,Πῶς Δίδεται ἡ Χάρη,Π...

Pinterest
Search