ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

102 Pin6 Ακόλουθοι
Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 5-6-2017

Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 5-6-2017

Ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά μας, Πεντηκοστή, Ἀρχ. Σάββας Ἁγ...

Ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά μας, Πεντηκοστή, Ἀρχ. Σάββας Ἁγ...

Ἡ ὡφέλεια ἀπό τά μνημόσυνα, Ψυχοσάββατο, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 3-6-2017

Ἡ ὡφέλεια ἀπό τά μνημόσυνα, Ψυχοσάββατο, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 3-6-2017

Αἱ τάξεις τῶν Ἀγγέλων, Α΄Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 2-6-2017

Αἱ τάξεις τῶν Ἀγγέλων, Α΄Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 2-6-2017

Αρχ. Σαββας Αγιορειτης - Για τους μικτούς γάμους

Αρχ. Σαββας Αγιορειτης - Για τους μικτούς γάμους

Ψαλμός 67,21.«Κατευοδώσαι ἡμῖν ὁ Θεὸς». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 23-5-2017

Ψαλμός 67,21.«Κατευοδώσαι ἡμῖν ὁ Θεὸς». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 23-5-2017

Ψαλμός 67,19.«Ἀνέβης εἰς ὕψος».  Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 22-5-2017

Ψαλμός 67,19.«Ἀνέβης εἰς ὕψος». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 22-5-2017

Ἀνῆλθες Ζωοδότα Χριστέ, Α΄ Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἑορτοδρόμιο. Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

Ἀνῆλθες Ζωοδότα Χριστέ, Α΄ Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἑορτοδρόμιο. Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

Ἄχραντε Μῆτερ Θεοῦ, Α΄ Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἑορτοδρόμιο. Ἀρχ. Σάββας Ἁγ/τη...

Ἄχραντε Μῆτερ Θεοῦ, Α΄ Κανόνας Ἀναλήψεως, Ἑορτοδρόμιο. Ἀρχ. Σάββας Ἁγ/τη...

Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης  24-5-2017

Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 24-5-2017

Pinterest
Αναζήτηση