ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

172 Pins5 Followers
Ὁ δεκάλογος τοῦ Χριστιανικοῦ νόμου (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

Ὁ δεκάλογος τοῦ Χριστιανικοῦ νόμου (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

Ἐγκώμιο στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἀρχ. Σ...

Ἐγκώμιο στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἀρχ. Σ...

Περί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Ἀρχ  Σάββας Ἁγ/της, 8...

Περί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Ἀρχ Σάββας Ἁγ/της, 8...

73 Ψαλμός, στ.7,«Ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου», Ὁ Ἐκκλησιασμός ...

73 Ψαλμός, στ.7,«Ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου», Ὁ Ἐκκλησιασμός ...

73 Ψαλμός, στ.4,«Καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε»,Ἡ συντριβή τῆς καρδι...

73 Ψαλμός, στ.4,«Καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε»,Ἡ συντριβή τῆς καρδι...

73 Ψαλμός, στίχος 2, «Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου»,Τά δύο εἴδη τῶν δακρύω...

73 Ψαλμός, στίχος 2, «Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου»,Τά δύο εἴδη τῶν δακρύω...

73 Ψαλμός , στίχος 1, «Ἱνατί ὁ Θεός ἀπώσω εἰς τέλος»,Ἡ καρδιακή Προσευχή...

73 Ψαλμός , στίχος 1, «Ἱνατί ὁ Θεός ἀπώσω εἰς τέλος»,Ἡ καρδιακή Προσευχή...

72 Ψαλμός, στ.23, «Καγώ διαπαντὸς μετὰ Σοῦ», Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς (...

72 Ψαλμός, στ.23, «Καγώ διαπαντὸς μετὰ Σοῦ», Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς (...

Ἡ Ἀχαριστία, Ἐπισκόπου Νικηφόρου Θεοτόκη, Κυριακή ΣΤ΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σάββας ...

Ἡ Ἀχαριστία, Ἐπισκόπου Νικηφόρου Θεοτόκη, Κυριακή ΣΤ΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σάββας ...

72 Ψαλμός, στ. 21,«Ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου»,Πῶς Νικᾶται ὁ Περισπασμός,...

72 Ψαλμός, στ. 21,«Ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου»,Πῶς Νικᾶται ὁ Περισπασμός,...

Pinterest
Search