ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
186 Pins
· 7 Followers
  «...Ψυχοτρόφον ἑτοιμάζει τράπεζαν...», Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 4-4-2018

  «...Ψυχοτρόφον ἑτοιμάζει τράπεζαν...», Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 4-4-2018

  75 Ψαλμ., 9-13, Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκούτισας κρίσιν, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης,...

  75 Ψαλμ., 9-13, Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκούτισας κρίσιν, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης,...

  35. Περί Ἰωάννου τοῦ Λυκοπολίτου Α΄, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχιμ. ...

  35. Περί Ἰωάννου τοῦ Λυκοπολίτου Α΄, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχιμ. ...

  «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός», Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 9-4-2018

  «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός», Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 9-4-2018

  «Οὐκ αἰωνίζει Ἅδης», Τροπάριον Στ΄ ὠδῆς Κανόνος Μ. Σαββάτου, Ἀρχ. Σάββ...

  «Οὐκ αἰωνίζει Ἅδης», Τροπάριον Στ΄ ὠδῆς Κανόνος Μ. Σαββάτου, Ἀρχ. Σάββ...

  4. Περί Ἰσιδώρου καί Δωροθέου, Λαυσαϊκή ἱστορία- Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχιμ....

  4. Περί Ἰσιδώρου καί Δωροθέου, Λαυσαϊκή ἱστορία- Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχιμ....

  3. Κόποι γιά τόν Χριστό (Πρόλογος) Β΄, Λαυσαϊκή ἱστορία, Ἀρχ. Σάββας Ἁγ/...

  3. Κόποι γιά τόν Χριστό (Πρόλογος) Β΄, Λαυσαϊκή ἱστορία, Ἀρχ. Σάββας Ἁγ/...

  2. Κόποι γιά τόν Χριστό (Πρόλογος), Λαυσαϊκή ἱστορία, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορε...

  2. Κόποι γιά τόν Χριστό (Πρόλογος), Λαυσαϊκή ἱστορία, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορε...

  Τήν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν-Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορ...

  Τήν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν-Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορ...

  75 Ψαλμ.,στ.11, Εὔξασθε καί ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ, Ἀρχ. Σάββας Ἁγ/της, 16...

  75 Ψαλμ.,στ.11, Εὔξασθε καί ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ, Ἀρχ. Σάββας Ἁγ/της, 16...

  77 Ψαλμ., 71, Ποιμαίνειν Ἰακώβ τόν δοῦλον αὐτοῦ, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης,...

  77 Ψαλμ., 71, Ποιμαίνειν Ἰακώβ τόν δοῦλον αὐτοῦ, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης,...

  75 Ψαλμ.,2, Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός-Ποῖος βλέπει τόν Θεό, Ἀρχ Σάββ...

  75 Ψαλμ.,2, Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός-Ποῖος βλέπει τόν Θεό, Ἀρχ Σάββ...

  Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης, 29-12-2017

  Ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης, 29-12-2017

  Τό μέγα ἁμάρτημα τῆς ὑποκρισίας, Κυριακή Ι΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σάββας, Ἁγιορείτ...

  Τό μέγα ἁμάρτημα τῆς ὑποκρισίας, Κυριακή Ι΄Λουκᾶ, Ἀρχ. Σάββας, Ἁγιορείτ...

  Ὁ δεκάλογος τοῦ Χριστιανικοῦ νόμου (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

  Ὁ δεκάλογος τοῦ Χριστιανικοῦ νόμου (Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ), Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

  Pinterest
  Search

  Unlimited free access to the world's best ideas

  Sign up to see more

  OR

  By continuing, you agree to Pinterest's Terms of Service, Privacy Policy
  Pinterest helps you find ideas to try.