ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

68 Pin5 Ακόλουθοι
Ψαλμός 66,6.«Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης...

Ψαλμός 66,6.«Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης...

Ψαλμός 66,1.«Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 5-4-2017

Ψαλμός 66,1.«Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 5-4-2017

Ψαλμός 65,16«Δεῦτε ἀκούσατε, καὶ διηγήσομαι ὑμῖν».Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης...

Ψαλμός 65,16«Δεῦτε ἀκούσατε, καὶ διηγήσομαι ὑμῖν».Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης...

Ψαλμός 65,16«Δεῦτε ἀκούσατε, καὶ διηγήσομαι ὑμῖν».Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης...

Ψαλμός 65,16«Δεῦτε ἀκούσατε, καὶ διηγήσομαι ὑμῖν».Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης...

Ψαλμός 65, 6.«Ὁ μεταστρέφων τήν θάλασσαν εἰς ξηράν». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορεί...

Ψαλμός 65, 6.«Ὁ μεταστρέφων τήν θάλασσαν εἰς ξηράν». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορεί...

«Γρηγορεῖτε!», Μεγάλη Τρίτη. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 11-4-2017

«Γρηγορεῖτε!», Μεγάλη Τρίτη. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 11-4-2017

Τί θα συμβεῖ πρίν τήν Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου, Μεγάλη Δευτέρα. Ἀρχ. Σάββα...

Τί θα συμβεῖ πρίν τήν Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου, Μεγάλη Δευτέρα. Ἀρχ. Σάββα...

Ψαλμός 67,1-4.«Ἀναστήτω ὁ Θεός», Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγι...

Ψαλμός 67,1-4.«Ἀναστήτω ὁ Θεός», Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγι...

Ψαλμός 65, 2.«Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίω πᾶσα ἡ γῆ». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 30-3...

Ψαλμός 65, 2.«Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίω πᾶσα ἡ γῆ». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 30-3...

Ταπείνωση καί ἀγάπη, Ε΄ Νηστειῶν.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 2-4-2017

Ταπείνωση καί ἀγάπη, Ε΄ Νηστειῶν.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 2-4-2017

Pinterest
Αναζήτηση