ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ Π. ΣΑΒΒΑΣ ORTHODOX SPEECHES FATHER SAVVAS https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw/feed http://hristospanagia3.blogspot.gr/
119 Pin7 Ακόλουθοι
Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Ἀρχ. Σάββας Ἁγ/της 23-4-2017

Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Ἀρχ. Σάββας Ἁγ/της 23-4-2017

Τό πάθος τῆς ὀργῆς, Ἁγίου  Κασσιανοῦ, Φιλοκαλία.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης  ...

Τό πάθος τῆς ὀργῆς, Ἁγίου Κασσιανοῦ, Φιλοκαλία.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης ...

Λύπη καί ἀκηδία, Ἁγίου  Κασσιανοῦ, Φιλοκαλία.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 21-4...

Λύπη καί ἀκηδία, Ἁγίου Κασσιανοῦ, Φιλοκαλία.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 21-4...

Πῶς θεολογοῦσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 24-01-2015

Πῶς θεολογοῦσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 24-01-2015

Τί παθαίνουν ὅσοι δέν τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ 2.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτ...

Τί παθαίνουν ὅσοι δέν τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ 2.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτ...

Τί παθαίνουν ὅσοι δέν τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ 1.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτ...

Τί παθαίνουν ὅσοι δέν τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ 1.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτ...

Ὅποιος τηρεῖ τίς ἐντολές εἶναι ἀνώτερος ἀπό αὐτόν πού κάνει θαύματα.Ἀρχ....

Ὅποιος τηρεῖ τίς ἐντολές εἶναι ἀνώτερος ἀπό αὐτόν πού κάνει θαύματα.Ἀρχ....

Προφύλαξη τῆς καρδιᾶς ἀπό τούς λογισμούς.Ἅγιος Σιλουανός 24ο Μέρος.

Προφύλαξη τῆς καρδιᾶς ἀπό τούς λογισμούς.Ἅγιος Σιλουανός 24ο Μέρος.

Ἡ ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισή του. Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτη...

Ἡ ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισή του. Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτη...

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Οἱ τρεῖς τρόποι προσευχῆς.22ο .Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορε...

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Οἱ τρεῖς τρόποι προσευχῆς.22ο .Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορε...

Pinterest
Αναζήτηση