ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ Π. ΣΑΒΒΑΣ ORTHODOX SPEECHES FATHER SAVVAS https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw/feed http://hristospanagia3.blogspot.gr/
Κεφ. 46.Ἡ κακία εὔκολη καί ἡ ἀρετή δύσκολη, τό θάρρος, Γεροντικό. Ἀρχ. Σ...

Κεφ. 46.Ἡ κακία εὔκολη καί ἡ ἀρετή δύσκολη, τό θάρρος, Γεροντικό. Ἀρχ. Σ...

Ἡ τοῦ θείου Πνεύματος ἐπιδημήσασα δύναμις, Κανόνας τῆς Πεντηκοστῆς.Ἀρχ. ...

Ἡ τοῦ θείου Πνεύματος ἐπιδημήσασα δύναμις, Κανόνας τῆς Πεντηκοστῆς.Ἀρχ. ...

Κεφ. 45.Δοκιμασίες καί Πνευματικός Ἀγώνας, Γεροντικό, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορε...

Κεφ. 45.Δοκιμασίες καί Πνευματικός Ἀγώνας, Γεροντικό, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορε...

Μαρτυρικό φρόνημα.  Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης  10-6-2017

Μαρτυρικό φρόνημα. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 10-6-2017

Μαρτυρικό φρόνημα Β΄. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 10-6-2017

Μαρτυρικό φρόνημα Β΄. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 10-6-2017

Αὐτομεμψία Β΄. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης  10-6-2017

Αὐτομεμψία Β΄. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 10-6-2017

Χριστιανοί τῆς Κυριακῆς; Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης  7-6-2017

Χριστιανοί τῆς Κυριακῆς; Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 7-6-2017

Ἡ ψυχαγωγία τοῦ Ὀρθόδοξου χριστιανοῦ. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 29-5-2017

Ἡ ψυχαγωγία τοῦ Ὀρθόδοξου χριστιανοῦ. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 29-5-2017

Κεφ.43. Καλοί τρόποι. Γεροντικό. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 28-5-2017

Κεφ.43. Καλοί τρόποι. Γεροντικό. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 28-5-2017

Κεφ. 42. Συνείδηση καί προσοχή, Γεροντικό. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 27-5-2017

Κεφ. 42. Συνείδηση καί προσοχή, Γεροντικό. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 27-5-2017

Pinterest
Αναζήτηση