Ιουστίνη Καλαϊτζοπούλου

Ιουστίνη Καλαϊτζοπούλου

Ιουστίνη Καλαϊτζοπούλου
More ideas from Ιουστίνη
Photography tips for how to use your digital SLR camera on manual settings. Say NO to Auto.

Say NO to Auto beginner printed book or e-book-- the perfect Christmas gift for the photography lover. Learn how to use the fancy camera in 3 simple steps. For intermediate photographers, Get Focused teaches steps beyond manual settings on the dSLR.