Shaolin Kung Fu in Iraklio City with Shifu Kostas Mathiopoulos, 7 Duan Shaolin Wushu Association China and 6 Duan Hellenic Wushu Kung Fu Federation.

Shaolin Kung Fu in Iraklio City with Shifu Kostas Mathiopoulos, 7 Duan Shaolin Wushu Association China and 6 Duan Hellenic Wushu Kung Fu Federation.

Learn Meihua Quan and longevity exercises with Shifu Shi Yan Jun in Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Learn Meihua Quan and longevity exercises with Shifu Shi Yan Jun in Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Learn Meihua Quan and longevity exercises with Shifu Shi Yan Jun in Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Learn Meihua Quan and longevity exercises with Shifu Shi Yan Jun in Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Meihua Quan static position number 1:  Da Shi. Practice Meihua Quan under the guidance of Shifu Shi Yan Jun (Du Weijun), 17th Disciple of Meihua Quan. He is the Founder & President of International Meihua Quan Federation, Vice-President of Chinese Meihua Quan Association and Xingtai University Professor for Meihua Quan.

Meihua Quan static position number 1: Da Shi. Practice Meihua Quan under the guidance of Shifu Shi Yan Jun (Du Weijun), 17th Disciple of Meihua Quan. He is the Founder & President of International Meihua Quan Federation, Vice-President of Chinese Meihua Quan Association and Xingtai University Professor for Meihua Quan.

Meihua Quan static position number 4:  Xiao Shi.  Practice Meihua Quan under the guidance of Shifu Shi Yan Jun (Du Weijun), 17th Disciple of Meihua Quan. He is the Founder & President of International Meihua Quan Federation, Vice-President of Chinese Meihua Quan Association and Xingtai University Professor for Meihua Quan.

Practice Mei Hua Quan under the guidance of Senior Coach Shifu Shi Yan Jun, Disciple of Mei Hua Quan.

Meihua Quan static position number 2: Shun Shi. Practice Meihua Quan under the guidance of Shifu Shi Yan Jun (Du Weijun), 17th Disciple of Meihua Quan. He is the Founder & President of International Meihua Quan Federation, Vice-President of Chinese Meihua Quan Association and Xingtai University Professor for Meihua Quan.

Practice Mei Hua Quan under the guidance of Senior Coach Shifu Shi Yan Jun, Disciple of Mei Hua Quan.

Meihua Quan static position number 3:  Ao Shi. Practice Meihua Quan under the guidance of Shifu Shi Yan Jun (Du Weijun), 17th Disciple of Meihua Quan. He is the Founder & President of International Meihua Quan Federation, Vice-President of Chinese Meihua Quan Association and Xingtai University Professor for Meihua Quan.

Practice Mei Hua Quan under the guidance of Senior Coach Shifu Shi Yan Jun, Disciple of Mei Hua Quan.

Meihua Quan static position number 5:  Bai Shi. Practice Meihua Quan under the guidance of Shifu Shi Yan Jun (Du Weijun), 17th Disciple of Meihua Quan. He is the Founder & President of International Meihua Quan Federation, Vice-President of Chinese Meihua Quan Association and Xingtai University Professor for Meihua Quan.

Practice Mei Hua Quan under the guidance of Senior Coach Shifu Shi Yan Jun, Disciple of Mei Hua Quan.

Learn Meihua Quan and longevity exercises with Shifu Shi Yan Jun in Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Learn Meihua Quan and longevity exercises with Shifu Shi Yan Jun in Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Learn Mei Hua Quan and longevity exercises with Shifu Shi Yan Jun in Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Learn Mei Hua Quan and longevity exercises with Shifu Shi Yan Jun in Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Shi Yan Jun - YouTube

Shi Yan Jun - YouTube

Shi Yan Jun - YouTube

Shi Yan Jun - YouTube

(1) kungfushaolins (@kungfushaolins) | Twitter

(1) kungfushaolins (@kungfushaolins) | Twitter

Learn Meihua Quan with Shifu Shi Yan Jun and Shifu Kostas Mathiopoulos in Greece and China, Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Learn Meihua Quan with Shifu Shi Yan Jun and Shifu Kostas Mathiopoulos in Greece and China, Shaolin Temple. kungfushaolins.com

Learn Meihua Quan with Shifu Shi Yan Jun and Shifu Kostas Mathiopoulos in Greece and China, Shaolin Temple. http://kungfushaolins.com

Learn Meihua Quan with Shifu Shi Yan Jun and Shifu Kostas Mathiopoulos in Greece and China, Shaolin Temple. http://kungfushaolins.com

Pinterest
Search