Αναστάσιος Ισαρης

Αναστάσιος Ισαρης

Αναστάσιος Ισαρης
More ideas from Αναστάσιος
Pintura

Admiral Byng’s fleet getting underway from Spithead, John Cleveley the Elder, Detail.

Geoff Hunt - The Battle of St. Vincent, 14th February 1797

The Battle of St. Vincent, February 1797 by Geoff Hunt. This scene hinges on the actions of Nelson, then a commodore (having no fewer than four admirals superior to him actually present on the.