Πώς να τρίβουμε το σώμα

48 Pins
 26w
Facial Massage
Benefits of A Facial massage ✅Reduces the appearance of fine lines and wrinkles ✅Improves texture of the skin ✅Relaxes muscle tension in the face ✅Aids in lymphatic drainage ✅Helps remove dead skin cells
Body correction
Sacroiliac torsion correction #massage #massagetherapy #sportsmassage #spinehealth #spine
Can Foot Massage Help Release Tension In Your Lower Back?
👉 The feet are intricately connected to various parts of the body, including the lower back. Massaging the feet can help address tension and discomfort in the lower back by targeting these interconnected areas. 👉 By targeting specific pressure points in the feet, foot massage stimulates the muscles and tissues connected to the lower back, promoting relaxation and relieving tension.
Lower Back Massage Techniques | Pain Relief
A massage of the lower back raises the temperature of the muscles, increasing their elasticity and flexibility. Muscle tightness is reduced by increasing joint flexibility and tissue elasticity. By releasing stiff muscles, one can move more freely and with less pain and limitation. How to massage low back! by MooreWellness @TikTok
Muscle, Calves
Stretch Belt
Back Pain, Workout Videos, Full Body, Tight Muscles
Yoga Stretching Strap
Gym, Pilates Training
Resistance Band
Dica de massagem para impressionar o crush
Iai? Vai pedir pra quem? 🤔
Why facials are not just for moms
massage
Αποκάλυψη Το Ένατο Κύμα: Πόνος στην πλάτη. Ποιες οι αιτίες, πότε πρέπει να ...
Πόνος στην πλάτη. Ποιες οι αιτίες, πότε πρέπει να πάτε στον γιατρό και τι πρέπει να κάνετε για την πρόληψή του;
Αποκάλυψη Το Ένατο Κύμα: Πόνος στην πλάτη. Ποιες οι αιτίες, πότε πρέπει να ...
Dores chatas !!!! Nunca mais
Aprenda técnicas em casa e em poucos segundos