Simonos Petras Monastery, Mount Athos, Halkidiki, Greece

Simonos Petras Monastery, Mount Athos, Halkidiki, Greece

Hermitage and monk, Karoulia Mount Athos. Greece | Испосница и монах на хридинама изнад мора. Света Гора

Hermits and spiritual men find refuge here.

Mount Athos, Greece, Dionysiou Monastery; Photograph by KxKosmas

Dionyssiou Monastery, Mount Athos, Chalkidiki , Greece Dedicated to Tonia J

mount athos ossuary + + + Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με + + + The Eastern Orthodox Facebook: https://www.facebook.com/TheEasternOrthodox Pinterest The Eastern Orthodox: http://www.pinterest.com/easternorthodox/ Pinterest The Eastern Orthodox Saints: http://www.pinterest.com/easternorthodo2/

mount athos monasteries - Greece, Mount Athos, Monastery of Agios Panteleimon…

Pinterest
Search