Πρωί Δεκαπενταύγουστου στην Όλυμπο Καρπάθου Morning of August 15 on Olympos village, Karpathos, Greece Processed as Agfa Ultra 50 film

Πρωί Δεκαπενταύγουστου στην Όλυμπο Καρπάθου Morning of August 15 on Olympos village, Karpathos, Greece Processed as Agfa Ultra 50 film

Πρωί Δεκαπενταύγουστου στην Όλυμπο Καρπάθου  Morning of August 15 on Olympos village, Karpathos, Greece  Processed as Agfa Ultra 50 film

Πρωί Δεκαπενταύγουστου στην Όλυμπο Καρπάθου Morning of August 15 on Olympos village, Karpathos, Greece Processed as Agfa Ultra 50 film

Misaki horses. 都井岬 カメラ:Fujifilm klasse w film:Agfa ultra color 100

都井岬 カメラ:Fujifilm klasse w film:Agfa ultra color 100

Seth Langner - Agfa Ultra 100 Warm Film Photography

Seth Langner - Agfa Ultra 100 Warm Film Photography

1994 - Pichon - San Borja - Lima - PERU.  Film Agfa Ultra 50.

1994 - Pichon - San Borja - Lima - PERU. Film Agfa Ultra 50.

https://flic.kr/p/oHbubQ | Turkey Point Beach | Nikon FE2 Nikkor Micro 55mm f2.8 AGFA Ultra 100

https://flic.kr/p/oHbubQ | Turkey Point Beach | Nikon FE2 Nikkor Micro 55mm f2.8 AGFA Ultra 100

https://flic.kr/p/okd9ij | Queen and Portland - Toronto | Nikon FE2 Nikkor Micro 55mm f2.8 AGFA Ultra 100

https://flic.kr/p/okd9ij | Queen and Portland - Toronto | Nikon FE2 Nikkor Micro 55mm f2.8 AGFA Ultra 100

Summar IIIa Agfa Ultra @ 50

Pre-war Leica glass, show your shots - Page 15

View of the Eglise Saint-Paul-Saint-Louis from the now-closed Le Dome in Le Marais, Paris. Shot with a Nikon FM2 and Agfa Ultra 100

View of the Eglise Saint-Paul-Saint-Louis from the now-closed Le Dome in Le Marais, Paris. Shot with a Nikon and Agfa Ultra 100

Photo of the Day: Natural Light Portraits on Agfa Ultra Film

Natural Light Portraits on Agfa Ultra Film – How We Shot It

Photo of the Day: Natural Light Portraits on Agfa Ultra Film

Shot with Agfa Ultra 100.

Shot with Agfa Ultra

Just a moment of peace.

Eos, Blood, Peace, Room

Pinterest
Search