Το Le Boreal πλευρισμένο στον Πειραιά. 13/10/2010.

Το Le Boreal πλευρισμένο στον Πειραιά. 13/10/2010.

Το L'Austral καταπλέει στον Πειραιά. 09/08/2013.

Το L'Austral καταπλέει στον Πειραιά. 09/08/2013.

Το Celestyal Olympia πλευρισμένο στον Πειραιά. 01/12/2015.

Το Celestyal Olympia πλευρισμένο στον Πειραιά. 01/12/2015.

Celestyal Crystal. Ιδιοκτησία: Cristal Trading Opco LLC. Διαχείριση: Louis Cruise Lines. 1980 ~ 1986 Viking Saga. 1990 ~ 1992 destroyed by a fire. 1992 ~ 1995 Sally Albatross. 1995 ~ 2000 Leeward. 2000 ~ 2002 Superstar Taurus. 2002 ~ 2006 Silja O[era. 2006 ~ 2007 Opera. 2007 ~ 2011 Cristal. 2011 ~ 2015 Louis Cristal. 2015 ~ present, today's name. Παρθενικό ταξίδι στις 23/03/1992. 25.611GT ~ 158,88 μ.μ. ~ 25,20 μ.πλάτος ~ 10 κατ/τα ~  19knots ~ 1.409 επ. ~ 400 α.πλ.

Celestyal Crystal. Ιδιοκτησία: Cristal Trading Opco LLC. Διαχείριση: Louis Cruise Lines. 1980 ~ 1986 Viking Saga. 1990 ~ 1992 destroyed by a fire. 1992 ~ 1995 Sally Albatross. 1995 ~ 2000 Leeward. 2000 ~ 2002 Superstar Taurus. 2002 ~ 2006 Silja O[era. 2006 ~ 2007 Opera. 2007 ~ 2011 Cristal. 2011 ~ 2015 Louis Cristal. 2015 ~ present, today's name. Παρθενικό ταξίδι στις 23/03/1992. 25.611GT ~ 158,88 μ.μ. ~ 25,20 μ.πλάτος ~ 10 κατ/τα ~ 19knots ~ 1.409 επ. ~ 400 α.πλ.

Το Celestyal Olympia αποπλέει από το λιμάνι του Πειραιά. 30/03/2015.

Το Celestyal Olympia αποπλέει από το λιμάνι του Πειραιά. 30/03/2015.

Compagnie du Ponant logo.

Compagnie du Ponant logo.

Le Boreal. Ιδιοκτησία & Διαχείριση: Compagnie du Ponant. Σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2010. 10.944 GT ~ 142,10 μ.μ. ~ 18 μ.πλάτος ~ 6 κατ/τα ~ 16 knots  ~ 264 επ. ~ 136 ατ.πλ.

A small private cruise ship called the Le Boreal had an engine room fire and as a result passengers and crew were evacuated

CELESTYAL NEFELI. Ιδιοκτησία: Jewel Owner & Clipper Int. Comp. - Denmark. (Beneficial owner: Sunstone Ships Inc. - USA). Διαχείρηση: Celestyal Cruises (from 2016 to Oct. 2017). Παρθενικό ταξίδι τον Απρίλιο 1992. Crown Jewel 1992. Cunard Crown Jewel 1992 ~ 1995. SupewrStar Gemini 1995 ~ 2008. Clipper Jewel 2009. Vision Star 2009. Gemini 2009 ~ 2016. 2016 ~ present, today's name. 1992. 19.093 GT ~ 163,81 m.m. ~ 22,5 μ.πλάτος ~ 7 κατ/τα ~ 17 ~ 19 knots ~ 800 ~ 916 επ. ~ 340 ατ. πλ.

Welcome the new member of Celestyal Cruises family! Celestyal Nefeli is getting ready to cruise your world!

HORIZON. Ιδιοκτησία: Pullmantur Cruises - Spain. (Beneficial owner: Pullmantur - Spain). Διαχείρηση: Croisires de France. Horizon 1990 ~ 2005. Island Star 2005 ~ 2008. Pacific Dream 2008 ~ 2010. 2011 ~ present, today's name. Παρθενικό ταξίδι στις 30/04/1990. 47.427 GT ~ 207,60 μ.μ. ~ 29 μ.πλάτος ~ 9 κατ/τα ~ 19 ~ 21,4 knots ~ 1.442 ~ 1.828 επ. ~ 620 ατ.πλ.

HORIZON. Ιδιοκτησία: Pullmantur Cruises - Spain. (Beneficial owner: Pullmantur - Spain). Διαχείρηση: Croisires de France. Horizon 1990 ~ 2005. Island Star 2005 ~ 2008. Pacific Dream 2008 ~ 2010. 2011 ~ present, today's name. Παρθενικό ταξίδι στις 30/04/1990. 47.427 GT ~ 207,60 μ.μ. ~ 29 μ.πλάτος ~ 9 κατ/τα ~ 19 ~ 21,4 knots ~ 1.442 ~ 1.828 επ. ~ 620 ατ.πλ.

LE  LYRIAL (at Dubronvik). Ιδιοκτησία: SAS Caroline 55 (Companie du Ponant). Διαχείρηση: Companie du Ponant. Παρθενικό ταξίδι τον Απρίλιο 2015. 10.992 GT ~ 142,10 μ.μ. ~ 18 μ.πλάτος ~ 6 κατ/τα ~ 16 ~ 17,4 knots ~ 224 ~ 264 επ. ~ 139 ατ.πλ.

LE LYRIAL (at Dubronvik). Ιδιοκτησία: SAS Caroline 55 (Companie du Ponant). Διαχείρηση: Companie du Ponant. Παρθενικό ταξίδι τον Απρίλιο 2015. 10.992 GT ~ 142,10 μ.μ. ~ 18 μ.πλάτος ~ 6 κατ/τα ~ 16 ~ 17,4 knots ~ 224 ~ 264 επ. ~ 139 ατ.πλ.

Celestyal Cruises logo.

Celestyal Cruises logo.

Το Celestyal Crystal ( τέως Louis Cristal) πλευρισμένο βράδυ στον Πειραιά. 26/11/2015.

Το Celestyal Crystal ( τέως Louis Cristal) πλευρισμένο βράδυ στον Πειραιά. 26/11/2015.

Το Celestyal Crystal (τέως Louis Cristal)  πλευρισμένο στον Πειραιά. 26/11/2015.

Το Celestyal Crystal (τέως Louis Cristal) πλευρισμένο στον Πειραιά. 26/11/2015.

Το Celestyal Nefeli καταπλέει στον Πειραιά. 05/03/2016.

Το Celestyal Nefeli καταπλέει στον Πειραιά. 05/03/2016.

Το Gemini (now Celestyal Nefeli ) πλευρισμένο στον Πειραιά. 26/07/2010.

Photos of vessel GEMINI (MMSI: uploaded by the MarineTraffic community

Pinterest
Search