Το MSC Musica καταπλέει σούρουπο στον Πειραιά. 06/08/2015.

Το MSC Musica καταπλέει σούρουπο στον Πειραιά. 06/08/2015.

MSC Divina. Ιδιοκτησία & Διαχείριση: MSC Cruises. Παρθενικό ταξίδι στις 27/5/2012. 139.400GT ~ 333 μ.μ. ~ 37,98 μ.πλάτος ~ 66,81 μ.ύψος ~ 18 κατ/τα ~ 23knots ~ 3.959 επ. ~ 1.325 α.πλ.

Energy efficiency and stats.

Το MSC Fantasia καταπλέει στον Πειραιά. 20/12/2015.

Το MSC Fantasia καταπλέει στον Πειραιά. 20/12/2015.

Το MSC Magnifica πλευρισμένο βράδυ στον Πειραιά. 17/10/2013.

Το MSC Magnifica πλευρισμένο βράδυ στον Πειραιά. 17/10/2013.

MSC POESIA. Ιδιοκτησία: MSC Crociere - Italy. (Subsidiary of the Swiss MSC Container Lines). Διαχείρηση: MSC Cruises. Παρθενικό ταξίδι στις 19/04/2008. 92.627 GT ~ 293,80 μ.μ. ~ 32,20 μ.πλάτος ~ 12 κατ/τα ~ 2.550 ~ 3.223 επ. ~ 987 ατ.πλ.

MSC POESIA. Ιδιοκτησία: MSC Crociere - Italy. (Subsidiary of the Swiss MSC Container Lines). Διαχείρηση: MSC Cruises. Παρθενικό ταξίδι στις 19/04/2008. 92.627 GT ~ 293,80 μ.μ. ~ 32,20 μ.πλάτος ~ 12 κατ/τα ~ 2.550 ~ 3.223 επ. ~ 987 ατ.πλ.

MSC MUSICA. (at Venezia). Ιδιοκτησία: MSC Crociere - Italy. (Subcidiary of the Swiss MSC-Contaner Lines). Διαχείρηση: MSC Cruises. Παρθενικό ταξίδι στις 01/07/2006. 92.409 GT ~ 293,80 μ.μ. ~ 32,20 μ.πλάτος ~ 11 κατ/τα ~ 23 knots ~ 2.550 ~ 3.223 επ. ~ 987 ατ. πλ.

MSC MUSICA. (at Venezia). Ιδιοκτησία: MSC Crociere - Italy. (Subcidiary of the Swiss MSC-Contaner Lines). Διαχείρηση: MSC Cruises. Παρθενικό ταξίδι στις 01/07/2006. 92.409 GT ~ 293,80 μ.μ. ~ 32,20 μ.πλάτος ~ 11 κατ/τα ~ 23 knots ~ 2.550 ~ 3.223 επ. ~ 987 ατ. πλ.

MSC Armonia. Ιδιοκτησία & Διαχείριση: MSC Cruises. 2001~2004 European Vision. 2004 ~ present, today's name. Παρθενικό ταξίδι στις 01/07/2001. 65.542GT ~ 274,90 μ.μ. ~ 32 μ.πλάτος ~ 54 μ.ύψος ~ 9 κατ/τα ~ 21,1knots ~ 1.554~2.679 επ. ~ 721 α.πλ.

MSC Armonia. Ιδιοκτησία & Διαχείριση: MSC Cruises. 2001~2004 European Vision. 2004 ~ present, today's name. Παρθενικό ταξίδι στις 01/07/2001. 65.542GT ~ 274,90 μ.μ. ~ 32 μ.πλάτος ~ 54 μ.ύψος ~ 9 κατ/τα ~ 21,1knots ~ 1.554~2.679 επ. ~ 721 α.πλ.

Το MSC Armonia καταπλέει στο λιμάνι του Πειραιά. 01/07/2014.

Το MSC Armonia καταπλέει στο λιμάνι του Πειραιά. 01/07/2014.

Το MSC Armonia πλευρισμένο στον Πειραιά. 08/04/2014.

Database of over 1 million Ship Pictures.

Το MSC Divina πλευρισμένο στον Πειραιά. 11/12/2012.

Το MSC Divina πλευρισμένο στον Πειραιά. 11/12/2012.

Το MSC Divina καταπλέει στον Πειραιά. 11/11/2012.

Το MSC Divina καταπλέει στον Πειραιά. 11/11/2012.

MSC Fantasia. Ιδιοκτησία & Διαχείριση: MSC Cruises. Σε υπηρεσία στις 18/12/2008. 137.936GT ~ 333,33 μ.μ ~ 37,92 μ.πλάτος ~ 18 κατ/τα ~ 21~22,7 knots ~ 3.900 επ. ~ 1.313 α.πλ.

MSC Fantasia. Ιδιοκτησία & Διαχείριση: MSC Cruises. Σε υπηρεσία στις 18/12/2008. 137.936GT ~ 333,33 μ.μ ~ 37,92 μ.πλάτος ~ 18 κατ/τα ~ 21~22,7 knots ~ 3.900 επ. ~ 1.313 α.πλ.

Το MSC Fantasia αποπλέει από τον Πειραιά. 23/01/2015.

Database of over 1 million Ship Pictures.

MSC Lirica. Ιδιοκτησία & Διαχείριση: MSC Cruises. Παρθενικό ταξίδι στις 24/03/2003. 58.825GT ~ 251,25 μ.μ. ~ 28,80 μ.πλάτος ~ 13 κατ/τα~ 21knots ~ 1.560 επ. ~ 700 α.πλ..

msc cruises, cruise line, msc lirica

Το MSC Lirica καταπλέει στον Πειραιά. 05/12/2012.

Το MSC Lirica καταπλέει στον Πειραιά. 05/12/2012.

Pinterest
Search