Το Splendour of the Seas (now TUI Discovery), πλευρισμένο βράδυ  στον Πειραιά. 01/12/2015.

Το Splendour of the Seas (now TUI Discovery), πλευρισμένο βράδυ στον Πειραιά. 01/12/2015.

MEIN SCHIFF  1. Ιδιοκτησία: TUI Cruises Gmbh. - Germany. (Beneficial owner: TUI AG. - Germany). Διαχείρηση: Tui Cruises (joint venture between Royal Caribbean Cruises Ltd. 50% & TUI AG. 50%). Παρθενικό ταξίδι στις 21/12/1996. Celebrity Galaxy. Galaxy. 76.998 GT ~ 263,90 μ.μ. ~ 32,13 μ.πλάτος ~ 11 κατ/τα ~ 21,5 knots ~ 1.924 ~2.114 επ. ~ 900 ατ.πλ.

MEIN SCHIFF 1. Ιδιοκτησία: TUI Cruises Gmbh. - Germany. (Beneficial owner: TUI AG. - Germany). Διαχείρηση: Tui Cruises (joint venture between Royal Caribbean Cruises Ltd. 50% & TUI AG. 50%). Παρθενικό ταξίδι στις 21/12/1996. Celebrity Galaxy. Galaxy. 76.998 GT ~ 263,90 μ.μ. ~ 32,13 μ.πλάτος ~ 11 κατ/τα ~ 21,5 knots ~ 1.924 ~2.114 επ. ~ 900 ατ.πλ.

MEIN SCHIFF  2. Ιδιοκτησία: TUI Cruises Gmbh - Germany. (Beneficial owner: TUI AG. - Germany). Εκμετάλευση: TUI Cruises (joint venture between Royal Carribean Cruises Ltd. 50% & TUI AG 50%). Παρθενικό ταξίδι σις 27/10/1997. Mercury 27/10/1997 ~ 2008. Celebrity Mercury 2008 ~ 2011. 77.302 GT ~ 263,90 m.m. ~ 32,13 μ.πλάτος ~ 11 κατ/τα ~ 21,5 knots ~ 1.912 ~ 2.102 επ. ~ 909 ατ. πλ.

MEIN SCHIFF 2. Ιδιοκτησία: TUI Cruises Gmbh - Germany. (Beneficial owner: TUI AG. - Germany). Εκμετάλευση: TUI Cruises (joint venture between Royal Carribean Cruises Ltd. 50% & TUI AG 50%). Παρθενικό ταξίδι σις 27/10/1997. Mercury 27/10/1997 ~ 2008. Celebrity Mercury 2008 ~ 2011. 77.302 GT ~ 263,90 m.m. ~ 32,13 μ.πλάτος ~ 11 κατ/τα ~ 21,5 knots ~ 1.912 ~ 2.102 επ. ~ 909 ατ. πλ.

Mein Schiff 1. Ιδιοκήτης: TUI Cruises Gmbh. - Germany.  Διαχείριση: TUI Cruises. Παρθενικό ταξίδι στις 21/12/1996. Galaxy 1996 ~ 2008. Celebrity Galaxy 2008 ~ 2009. 2009 ~ 2010 Mein Schiff. 2010 ~ present, today's name. 76.998 GT ~ 263,70 μ.μ. ~ 32,13 μ.πλάτος ~ 11 κατ/τα ~ 1.924~2.114 επ. ~ 900 ατ.πλ.

TUI Cruises Mein GT Capacity of 2120 passengers

Το Splendour of the Seas (now TUI Discovery) καταπλέει στον Πειραιά.

Το Splendour of the Seas (now TUI Discovery) καταπλέει στον Πειραιά.

TUI Discovery in future (ex Splendour of the Seas).

Holidaymakers are spoiled for choice when it comes to cruises - but these ships, the winners of Cruise Critic's UK Editors' Picks Awards, will help focus the search.

MEIN SCHIFF 3. Ιδιοκτησία: TUI Cruises Gmbh. - Germany. (Beneficial owner: TUI AG.). Διαχείρηση: TUI Cruises Germany (joint venture between Royal Caribbean Cruises Ltd. 50% & TUI AG. 50%). 13/06/2014. 99.526 GT ~ 293,20 μ.μ. ~ 35,8 μ.πλάτος ~ 12 κατ/τα ~ 2.506~2.790 επ. ~ 1.000 ατ.πλ.

MEIN SCHIFF 3. Ιδιοκτησία: TUI Cruises Gmbh. - Germany. (Beneficial owner: TUI AG.). Διαχείρηση: TUI Cruises Germany (joint venture between Royal Caribbean Cruises Ltd. 50% & TUI AG. 50%). 13/06/2014. 99.526 GT ~ 293,20 μ.μ. ~ 35,8 μ.πλάτος ~ 12 κατ/τα ~ 2.506~2.790 επ. ~ 1.000 ατ.πλ.

MEIN SCHIFF 5. Ιδιοκτησία: TUI Cruises Gmbh. - Germany. (Beneficial owner: TUI AG). Διαχείρηση: TUI Cruises - Germany. (Joint venture between Royal Caribbean Cruises Ltd 50% & TUI AG. 50%). Παρθενικό ταξίδι στις 16/07/2016. 99.526 GT. ~ 293,20 μ.μ. ~ 35,8 μ.πλάτος ~ 12 κατ/τα ~ 21,7 knots ~ 2.794 επ. ~ 1.000 ατ.πλ.

MEIN SCHIFF 5. Ιδιοκτησία: TUI Cruises Gmbh. - Germany. (Beneficial owner: TUI AG). Διαχείρηση: TUI Cruises - Germany. (Joint venture between Royal Caribbean Cruises Ltd 50% & TUI AG. 50%). Παρθενικό ταξίδι στις 16/07/2016. 99.526 GT. ~ 293,20 μ.μ. ~ 35,8 μ.πλάτος ~ 12 κατ/τα ~ 21,7 knots ~ 2.794 επ. ~ 1.000 ατ.πλ.

Το Mein Schiff 5 καταπλέει στον Πειραιά. 02/05/2017.

Το Mein Schiff 5 καταπλέει στον Πειραιά. 02/05/2017.

Το νεότευκτο Mein Schiff 5 καταπλέει με την ανατολή του ήλιου στον Πειραιά. 31/05/2017.

Το νεότευκτο Mein Schiff 5 καταπλέει με την ανατολή του ήλιου στον Πειραιά. 31/05/2017.

Το Mein Schiff 1 πλευρισμένο στον Πειραιά. 24/04/2016.

Το Mein Schiff 1 πλευρισμένο στον Πειραιά. 24/04/2016.

Το Mein Schiff 1 αποπλέει από τον Πειραιά. 20/09/2015.

Το Mein Schiff 1 αποπλέει από τον Πειραιά. 20/09/2015.

Το Mein Schiff 2 πλευρισμένο στον Πειραιά. 09/05/2016.

Το Mein Schiff 2 πλευρισμένο στον Πειραιά. 09/05/2016.

Το Mein Schiff 2 αποπλέει από τον  Πειραιά. 06/05/2015.

Το Mein Schiff 2 αποπλέει από τον Πειραιά. 06/05/2015.

Το Mein Schiff 3 αποπλέει σούρουπο από τον Πειραιά. 13/10/2015.

Το Mein Schiff 3 αποπλέει σούρουπο από τον Πειραιά. 13/10/2015.

Pinterest
Search