Περισσότερες ιδέες από το Chara
Από τη ζήλεια τους τα γράφουν αυτά για μας!!!!

Από τη ζήλεια τους τα γράφουν αυτά για μας!!!!

..
Most of all i've ignored the things that i cared for ...

Most of all i've ignored the things that i cared for ...

Greek quote

Greek quote

greek quotes

greek quotes

You say "tomorrow", and in that small postponement is hidden a whole enormus "never"

You say "tomorrow", and in that small postponement is hidden a whole enormus "never"

egobsession...  // demon, from the greek δαίμων = that which divides // "Kill all my demons, and my angels might die too.” ― Tennessee Williams (quote added by Sabrina Marie)

egobsession... // demon, from the greek δαίμων = that which divides // "Kill all my demons, and my angels might die too.” ― Tennessee Williams (quote added by Sabrina Marie)

what do you imagine?

what do you imagine?

It's occuring to me that in thirty or forty years when I'm looking at my pins on pinterest, I may have forgotten what the heck this joke means so to the 80 year old me:  It's a joke about a song by LMFAO called I'm sexy and I know it....hahahahaha

It's occuring to me that in thirty or forty years when I'm looking at my pins on pinterest, I may have forgotten what the heck this joke means so to the 80 year old me: It's a joke about a song by LMFAO called I'm sexy and I know it....hahahahaha

Dalmatian Dogs

Dalmatian Dogs