καφέ κοινοτικόν - cafe koinotikon

καφέ κοινοτικόν - cafe koinotikon

www.kafekoinotikon.gr
Λιλαία, Παρνασσός, Φωκίδα - Lilea, Parnasos, Fokida / Παραδοσιακό καφέ...από το 2012 στην Λιλαία Παρνασσού, Φωκίδα - Traditional cafe...since 2012 @ Lilea, Parnasssos, Fokida -
καφέ κοινοτικόν - cafe koinotikon