"Όλοι Εμείς"... Doukas School

"Όλοι Εμείς"... Doukas School

Greece / Σημαντικές πηγές ενημέρωσης, γενικότερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, από όλους μας προς όλους...
"Όλοι Εμείς"... Doukas School
Περισσότερες ιδέες από το "Όλοι Εμείς"...
Instagram Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Instagram Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Part 1... Connecting It All... A STEM, PBL, Common Core Series... A Goldmine of Resources“... Give the pupils something to do, not something to learn" (Dewey)

Part 1... Connecting It All... A STEM, PBL, Common Core Series... A Goldmine of Resources“... Give the pupils something to do, not something to learn" (Dewey)

Μάρτιος - Απρίλιος 2013

Μάρτιος - Απρίλιος 2013

“Ανοιχτή Μέρα Καινοτομίας στην Τάξη”: 1ο Βραβείο Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών - Σ. Παπαδοπούλου και Β. Οικονόμου "Από το μέρος... στο όλον..." (το project: http://www.pil-network.com/Resources/LearningActivities/Details/963F8831-7D53-4A76-9FAF-290923CF0A7D και άλλο υλικό: http://economu.wordpress.com/2013/05/12/ευχαριστώ/)

“Ανοιχτή Μέρα Καινοτομίας στην Τάξη”: 1ο Βραβείο Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών - Σ. Παπαδοπούλου και Β. Οικονόμου "Από το μέρος... στο όλον..." (το project: http://www.pil-network.com/Resources/LearningActivities/Details/963F8831-7D53-4A76-9FAF-290923CF0A7D και άλλο υλικό: http://economu.wordpress.com/2013/05/12/ευχαριστώ/)

Literature strikes back! Teaching literature with technology: Dimitris Primalis & Chryssanthe Sotiriou (Wednesday 10th April 2013)

Literature strikes back! Teaching literature with technology: Dimitris Primalis & Chryssanthe Sotiriou (Wednesday 10th April 2013)

Το «Νέο Σχολείο» και το «Σχολείο του Μέλλοντος» (Ελληνική Γνώμη).

Το «Νέο Σχολείο» και το «Σχολείο του Μέλλοντος» (Ελληνική Γνώμη).

Γονέας στον 21ο αιώνα, Σάββατο 9/3/2013. Παρουσιάσεις, ομιλίες, διαφάνεις, ανθολόγιο...

Γονέας στον 21ο αιώνα, Σάββατο 9/3/2013. Παρουσιάσεις, ομιλίες, διαφάνεις, ανθολόγιο...

Quel Musee: un jeu de recherche de musées sur Internet (Ecole Doukas Collège Roger Carcassonne)

Quel Musee: un jeu de recherche de musées sur Internet (Ecole Doukas Collège Roger Carcassonne)

Doukas BTEC Foundation in Art & Design (blog: http://doukasarts.wordpress.com/, facebook: https://www.facebook.com/ArtsDoukas, youtube: http://www.youtube.com/doukasbtecartdesign)

Doukas BTEC Foundation in Art & Design (blog: http://doukasarts.wordpress.com/, facebook: https://www.facebook.com/ArtsDoukas, youtube: http://www.youtube.com/doukasbtecartdesign)

Για την EcoMobility «βύθισαν» την Κηφισίας στο Μαρούσι

Για την EcoMobility «βύθισαν» την Κηφισίας στο Μαρούσι