Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013

Deeper Learning: A Collaborative Classroom Is Key. This article gives key points to deeper and effective collaborative learning. These points could also used when collaborating with parents as well.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012

SoF Newsletter Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 (with image) · Panos_Papoutsis

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2012

Digital Presentations in Education - Alternatives to Power Point and how to do PP better, for example.

Μάρτιος 2012

SoF Newsletter Μάρτιος 2012 (with image) · Panos_Papoutsis

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013

Ιούλιος - Αύγουστος 2013

What can Sweden and America teach us about social and emotional learning? In a bid to find out how important happiness is to learning, free school head Zoe Dunn set off on a research trip to some leading Swedish and American schools

Μάιος - Ιούνιος 2013

Μάιος - Ιούνιος 2013

Μάρτιος - Απρίλιος 2013

Welcome to a series that is must read for any PBL or STEM educator. It will include information to reflect and build upon as you consider both PBL and STEM.

Pinterest
Search