ΜACBETH, GNO

11 Pins
 · Last updated 3y
Φωτο: Βασίλης Μακρής Concert
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
two people standing in front of a stage set
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
a woman with long hair and piercings on her face is staring into the distance
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
people are standing in the dark with their hands up and one person is jumping into the air
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
a group of people standing next to each other on a stage
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
two people standing in the dark with their lights on
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
a man standing on top of a ladder next to a fire
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
a woman standing in front of a red fire hydrant on top of a stage
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
a group of people standing on top of a stage in front of a christmas tree
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
a man standing in the dark with his eyes closed
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής
a person sitting on a red chair in the dark
Στα παρασκήνια της παράστασης του Μάκβεθ στην Εθνική Λυρική Σκηνή | LiFO
Φωτο: Βασίλης Μακρής