καρτέλες με δίψηφα φωνήεντα - Αναζήτηση Google

καρτέλες με δίψηφα φωνήεντα - Αναζήτηση Google

60530798-Paint-color-by-addition-and-subtraction-numbers-Worksheet-for--Stock-Photo.jpg (1300×975)

60530798-Paint-color-by-addition-and-subtraction-numbers-Worksheet-for--Stock-Photo.jpg (1300×975)

Τα μέρη του λόγου

Τα μέρη του λόγου

7. Πηγαίνω από το ένα στα πολλά και το αντίστροφο

7. Πηγαίνω από το ένα στα πολλά και το αντίστροφο

9. Συμπληρώνω τις προτάσεις με το ρήμα είμαι

9. Συμπληρώνω τις προτάσεις με το ρήμα είμαι

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

"Ένα ιστολόγιο σχετικά με τη δυσλεξία και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες".

28. Δημιουργώ τις αντίθετες προτάσεις

28. Δημιουργώ τις αντίθετες προτάσεις

14. Βάζω τις συλλαβές στη σωστή σειρά 2

14. Βάζω τις συλλαβές στη σωστή σειρά 2

10. Ξαναγράφω τις λέξεις συλλαβίζοντας 3

10. Ξαναγράφω τις λέξεις συλλαβίζοντας 3

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με 5 συμπληρωμένα σχεδιαγράμματα για την παραγωγή γραπτού λόγου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.     Για 5 ...

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με 5 συμπληρωμένα σχεδιαγράμματα για την παραγωγή γραπτού λόγου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Για 5 ...

Pinterest
Αναζήτηση