Ούτε απόψε πανσέληνος. Ένα κομμάτι λείπει. Το φιλί σου. // Γιάννης Ρίτσος

Yiannis Ritsos is one of the most influential Greek poets. Politically active, he received the Lenin Peace Prize in His work is respected by acclaimed European poets, such as Louis Aragon, who once said that Ritsos was "the greatest poet of our age.

Αποτέλεσμα εικόνας για

:) sleep tight, stay strong, healthy and don't let anything bring you down :) Keep your head high, hopes and dreams up and alive :) Stay beautiful and sleep well, I'll see you tomorrow :)

Αποτέλεσμα εικόνας για

Αποτέλεσμα εικόνας για

Αποτέλεσμα εικόνας για

Αποτέλεσμα εικόνας για

Αποτέλεσμα εικόνας για

Αποτέλεσμα εικόνας για

Αποτέλεσμα εικόνας για

Moon Water Moon water can be used for a variety of things. It can be used to cleanse and purify magical tools and objects (after I cleanse the object with sage or fire, I like to rub some moon water.

Αποτέλεσμα εικόνας για

Αποτέλεσμα εικόνας για

Pinterest
Search