Kapolis Optics

Kapolis Optics

www.kapolis.gr
Χαλάνδρι, πλατεία Δούρου 6 / Τα οπτικά Καπώλης ιδρύθηκαν το 1965 στο Χαλάνδρι με σκοπό την εξυπηρέτηση των Βορείων Προαστείων. Η ιδέα της ίδρυσης ανήκει στον Σταύρο Καπώλη.
Kapolis Optics